Archiwum kategorii ‘Odpowiedzialnie …’

419 wizyt PostHeaderIcon PROJEKT EDUKACYJNY „ODPOWIEDZIALNIE W PRZYSZŁOŚĆ”

Odpowiedzialnie w przyszłość – projekt

 

379 wizyt PostHeaderIcon ODPOWIEDZIALNIE W PRZYSZŁOŚĆ

Od stycznia do czerwca 2019 nasze przedszkole realizuje

PROJEKT EDUKACYJNY

„ODPOWIEDZIALNIE W PRZYSZŁOŚĆ”

 

 

 

Projekt ma charakter profilaktyczny. Poprzez jego realizację chcemy pokazać dziecku pozytywną i atrakcyjną stronę życia. Naszym założeniem będzie zainteresowanie dzieci sztuką, dążenie do samodzielności i kreatywności, wzajemnej współpracy i integracji oraz uświadomienie konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz zachęcanie do zdrowego i aktywnego stylu życia z wykorzystaniem magicznego dywanu.

CELE PROGRAMU: wdrażanie do zdrowego, aktywnego i bezpiecznego stylu życia, stwarzanie możliwości do aktywnego spędzania czasu oraz rozwoju zainteresowań, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności poprzez zabawę z magicznym dywanem, prowadzenie zabaw rozwijających wyobraźnię i integrację z dziećmi, eliminowanie zachowań odrzucenia innych dzieci z uwagi na różne dysfunkcję, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, kształtowanie w dzieciach szacunku w stosunku do samego siebie i innych ludzi, wdrożenie do stosowania przez dzieci zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych, kształtowanie postaw asertywnych, rozwijanie zainteresowań dzieci, kształtowanie w dzieciach potrzeby obcowania ze sztuką teatralna, muzyczna, plastyczną i literaturą, kształtowanie w dzieciach samodzielności, kształtowanie w dzieciach odpowiedzialności, rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi, uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z wszelakich używek, w tym alkoholu i papierosów, uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania z komputera i internetu, kształtowanie w dzieciach postawy empatycznej i tolerancyjnej w stosunku do osób niepełnosprawnych lub z pewnymi dysfunkcjami, rozwijanie umiejętności oceny pracy własnej i wspólnej poprzez dokonywanie refleksji działań.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status