Od stycznia do czerwca 2019 nasze przedszkole realizuje

PROJEKT EDUKACYJNY

„ODPOWIEDZIALNIE W PRZYSZŁOŚĆ”

 

 

 

Projekt ma charakter profilaktyczny. Poprzez jego realizację chcemy pokazać dziecku pozytywną i atrakcyjną stronę życia. Naszym założeniem będzie zainteresowanie dzieci sztuką, dążenie do samodzielności i kreatywności, wzajemnej współpracy i integracji oraz uświadomienie konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz zachęcanie do zdrowego i aktywnego stylu życia z wykorzystaniem magicznego dywanu.

CELE PROGRAMU: wdrażanie do zdrowego, aktywnego i bezpiecznego stylu życia, stwarzanie możliwości do aktywnego spędzania czasu oraz rozwoju zainteresowań, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności poprzez zabawę z magicznym dywanem, prowadzenie zabaw rozwijających wyobraźnię i integrację z dziećmi, eliminowanie zachowań odrzucenia innych dzieci z uwagi na różne dysfunkcję, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, kształtowanie w dzieciach szacunku w stosunku do samego siebie i innych ludzi, wdrożenie do stosowania przez dzieci zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych, kształtowanie postaw asertywnych, rozwijanie zainteresowań dzieci, kształtowanie w dzieciach potrzeby obcowania ze sztuką teatralna, muzyczna, plastyczną i literaturą, kształtowanie w dzieciach samodzielności, kształtowanie w dzieciach odpowiedzialności, rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi, uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z wszelakich używek, w tym alkoholu i papierosów, uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania z komputera i internetu, kształtowanie w dzieciach postawy empatycznej i tolerancyjnej w stosunku do osób niepełnosprawnych lub z pewnymi dysfunkcjami, rozwijanie umiejętności oceny pracy własnej i wspólnej poprzez dokonywanie refleksji działań.