wychowawca mgr Ada Andziak

nauczyciel: Aleksandra Bryks

pomoc nauczyciela : Alicja Kowalczyk

 

 

Wierszyk grupy :

„Żaba i żuk”

Duża żaba nad kałużą 
napotkała żuka.
Żuk na nóżki buty włożył 
i butkami puka.
Żółte butki, żółty szalik
i żółty kapelusz.
Pyta żaba: „Dokąd bieżysz,
mój ty przyjacielu?”
„Idę żabko na przyjęcie
do pana bociana.
Będzie żuraw, żółw i jeżyk.
Chodź i ty kochana.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, edukacja’’

GRUPA VII Żuczki

Grudzień 2019

Nauczyciele: Ada Andziak, Danuta Adamczyk

Lp.

Temat kompleksowy: Święty Mikołaj zbliża się

Termin: 02.12.2019 –06.12.2019

Obszar podstawy programowej

1

Czytanie legendy o Świętym Mikołaju-aktywne słuchanie, odpowiadanie na pytania;

III/8

IV/3,5,6

2

Utrwalanie wyglądu i nazw figur geometrycznych, wykonywanie figur z plasteliny;

IV/12
3

Aktywne uczestnictwo dzieci w ćwiczeniach ortofonicznych utrwalających prawidłową wymowę głosek;

IV/2,7
4

Wdrażanie do zgodnej zabawy z innymi dziećmi z zachowaniem ustalonych reguł.;

III/5,7,9
5.

Poznanie zwyczajów mikołajkowych;

III/8

IV/3,6

6.

Rozwijanie samodzielności między innymi poprzez stwarzanie możliwości samodzielnego przygotowania i komponowania posiłków, sprzątania po sobie, wykonywania czynności higienicznych;

I/1,2,3
Lp

Temat kompleksowy: Moja rodzina

Termin: 09.12.2019 – 13.12.2019

Obszar podstawy programowej

1 rozwijanie poczucia przynależności do rodziny; II/5,9

III/1,2

2

zapoznanie ze strukturą rodziny: wprowadzenie pojęcia drzewa genealogicznego;

III/2
3

poznanie obowiązków i zainteresowań poszczególnych członków rodziny;

IV/20
4

zachęcenie do bliższego zapoznania się z pracą zawodową rodziców;

IV/20
5

wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną;

II/9
6

wdrażanie do okazywania szacunku członkom swojej rodziny;

II/2
7

nauka kolęd i piosenek o tematyce świątecznej;

IV/7
8

zapoznanie z domowymi urządzeniami elektrycznymi;

IV/2,19
9

rozumienie zakazu korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody i nadzoru osób dorosłych,;

IV/2,
 

ćwiczenie pamięci, przygotowanie się do występu;

 
Lp.

Temat kompleksowy: Coraz bliżej święta

Termin: 16.12.2019 – 20.12.2019

Obszar podstawy programowej:

1

poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;

IV/5
2

wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia;

III/6

III/8’

3

wdrażanie dzieci do okazywania innym dobroci;

III/4,6
4

zapoznanie się z kolejnymi tradycjami świąt Bożego Narodzenia – przygotowywania uro­czystej kolacji – Wigilii oraz kolędowaniem;

IV/7
5

dzielenie się posiadanymi wiadomościami oraz spostrzeżeniami na temat wyglądu świątecznego stołu;

IV/5
6

doskonalenie umiejętności rozumienia i posługiwania się pojęciami dotyczącymi po­łożenia przedmiotów w przestrzeni;

IV/15
7

Obserwacja przyrody – poszukiwanie zwiastunów zimy.

IV/18
Program

Wychowawczy

Program

Profilaktyczny

1. Profilaktyka zachowań ryzykownych; II/1,2

III/7

2. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów; II/7,8
3. Niwelowanie zachowań niepożądanych społecznie; III/5,7
Plan Daltoński 1. Pełnienie dyżurów w sali, w jadalni, szatni,toalecie. III/1,2,5
2.

Działania prowadzące do samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności;

III/1,7
3. Rozwijanie umiejętności dokonywania refleksji IV/1,4,9
4. Korzystanie z zegara daltońskiego, np. w celu niwelowania konfliktów związanych z dzieleniem się zabawkami; II/1,2,3,7,

III/5,7

5. Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka poprzez dawanie możliwości samodzielnego wyboru podejmowanej aktywności III/1
6. Wykonywanie prac plastycznych wybraną techniką : farby, kredki, mazaki, bibuła, plastelina, wydzieranie. IV/8
7. Wykonywanie zadań daltońskich z tablicy; zadania dzienne, tygodniowe, miesięczne. III/7

Podpis wychowawcy:

Ada Andziak

Wiersz na grudzień:

CHOINKA” B. Forma

Choinko pachnąca, dzisiaj jesteś z nami,

prześliczne ozdoby, na tobie wieszamy.

Choinko, choinko, wszystkich ucieszyłaś,

jasnymi lampkami, pokój oświetliłaś.

Piosenka na grudzień:

Mikołaj”

1.Pada śnieżek, pada, mkną po niebie sanie, a między chmurkami czerwone ubranie.

Kto to taki? Kto to taki? Pyta Bartek, Ola, to Mikołaj z prezentami pędzi do przedszkola.

  1. Miał Mikołaj kiedyś złote rózgi cztery, zjadły je , niestety, głodne renifery. Gdzie są rózgi? Gdzie są rózgi?-

   dziwi się Mikołaj. A to głodne renifery zjadły rózgi wczoraj.

 1. Cieszą się dzieciaki , a Mikołaj Święty , śmiejąc się wesoło , rozdaje prezenty.

  Dziękujemy! Dziękujemy! Mówi mała Jola. Zapraszamy Mikołaju , częściej do przedszkola./ bis


Lp Temat kompleksowy : Jestem Polką i Polakiem. 4.11.- 15.11.2019r. 

Cel : Utrwalanie postaw patriotycznych u dzieci, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

Obszar podstawy programowej.
1. Mowa z przyrodą : 

1.Poszerzanie wiadomości na temat Polski. Kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej.

Zapoznanie dzieci z mapą Polski. Wskazywanie na mapie miejsca swojego zamieszkania oraz stolicy Polski. Oglądanie pocztówek z Polski – wymienianie miast Polski i Polskie krajobrazy. Wysłuchanie i nauka wiersza na pamięć metodą ze słuchu „ Moja Polska”.

2. Przypomnienie Symboli narodowych. Doskonalenie umiejętności dzielenia na sylaby. Wskazywanie głoski w nagłosie. Budowanie zdań ze słowami: Godło, Flaga, Hymn, Polska. Kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą

miejscowości zamieszkania, nazwą kraju (elementy składowe adresu)

3. „O czym pisał Tuwim” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści. Zabawa słuchowa „Opowieść o małym Fryderyku”- poznanie faktów z życia F. Chopina. „Wielcy Polacy” – zabawa dydaktyczna. Spacer w pobliżu przedszkola – wyszukiwanie i określanie cech charakterystycznych dla jesieni.

4. „ W Polsce lubię… ekspresja słowna. Opowiadanie historyjki obrazkowej. Utrwalenie cechujących Polskę miejsc, zabytków, zwierząt i roślin. Spacer – obserwowanie przyrody – roślin i zwierząt polskich.

III.1; III.2; IV.7; IV.9; 

IV.10

III.2, IV.10, IV.18

III.2, 3

IV.7, IV2

IV.5, IV.10

IV.5, IV.10, II.11

2. Matematyka : 

1. Zabawa „ Gdzie jest flaga”- Ćwiczenia orientacji przestrzennej. Rysowanie postaci człowieka- kształtowanie schematu własnego ciała.

2. Przeliczanie na materiale konkretnym. Tworzenie zadań z treścią.

3.Mierzenie, ważenie i porównywanie zabawek.

4. Zabawy z figurami geometrycznymi, tworzenie zbiorów, klasyfikowanie wg podanej cechy.

IV.8, IV.11, IV.14 

IV.15

IV.13

3. Muzyka: 

1. Nauka piosenki „Niezwykłe lekcje rytmiki – jestem Polakiem”

2. „ Poranne tańce”- improwizacje taneczne do muzyki F. Chopina.

3. Słuchanie hymnu. Kształtowanie prawidłowej postawy dzieci podczas słuchania Mazurka Dąbrowskiego.

IV.7
4. Plastyka :Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę. Poprawne nazywanie kolorów podstawowych i pochodnych. 

1. „Flaga” wyklejanka z bibuły i wydzieranka z białych kartek.

2. Menu polskich specjałów”- praca plastyczna; tworzenie obrazkowego menu z polskimi potrawami.

3. Wstążki z motywami ludowymi – projekt plastyczno- techniczny. Odtwarzanie wzorów.

IV 8,9,11,12 

IV.8

IV.11

5. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w łazience, szatni i na stołówce. I-3, III- 4
6. Gimnastyka: Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i naśladowczych 

-nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.

Zestaw ćwiczeń porannych :

1.Zestaw ćwiczeń porannych nr 9

2. Zestaw ćwiczeń porannych nr 10

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych : XX Kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych sytuacjach. Ćwiczenia : stóp, mięśni brzucha, dużych grup mięśniowych, grzbietu i karku, rozciągające mięśnie piersiowe, oddechowe.

I.5, 8,9
7. Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach. Rozwijanie 

umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji i uczuć.

III.9, II.1, 2, 6

 


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

do realizacji programu „Rozwój, Wychowanie, Edukacja”

Grupa VII

Nauczyciele: Ada Andziak, Aleksandra Bryks

Lp. Temat kompleksowy : Bezpieczni na drodze  

Cel: Utrwalenie zasad ruchu drogowego

30.09-04.10.2019

Obszar podstawy programowej:
1. Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego. Poznanie wybranych znaków drogowych z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu, informacyjnych; rozwijanie umiejętności wyjaśniania ich znaczenia; III.5,7
2. „Bezpieczny przedszkolak” – łączenie przyczyny ze skutkiem i ustalanie kolejności zdarzeń historyjki obrazkowej. IV.2,5
3. Ćwiczenia matematyczne, liczenie przedmiotów w możliwie szerokim zakresie IV.11,12,15
4. Utrwalenie numerów alarmowych oraz prawidłowe reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu III.5,
5. Rozwijanie wyobraźni plastycznej i słuchowej. Eksperymentowanie ruchem i głosem, wspólne muzykowanie I.5  

IV.7,8

6. Zapoznanie z zawodami: policjanta, lekarza, strażaka – ich wyglądem, rolą, wyposażeniem. IV.20
7. Kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, nazwą kraju. III.2; III.3
8. Ćwiczenie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym podczas spacerów w grupie. III.5,7

 

Lp. Temat kompleksowy : Jesień w sadzie i ogrodzie  

Poznanie wiadomości na temat warzyw i owoców występujących w naszych sadach i ogrodach, oraz sposoby ich wykorzystania

07-18.10.2019

Obszar Podstawy Programowej:
1.       Dostrzeganie i opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie, związanych z porą roku II.11  

IV.2, 6, 9, 16, 18.

2.       Utrwalenie nazw warzyw i owoców, zmysłowe ich poznawanie. Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody – kosztowanie, degustowanie warzyw oraz owoców – poznawanie ich budowy. Poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców oraz warzyw II.11    

IV.9, 12, 13, 18

3.       „Warzywniak” wyjście do sklepu warzywnego i zapoznanie z jego wyglądem III.4, 5, 6  

IV.9, 20

4.       Poznanie techniki plastycznej- stemplowanie z warzyw IV.8
5.       Dostrzeganie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla naszego zdrowia – poznanie zasad zdrowego trybu życia i żywienia, budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie I.8,  

III.7

IV.2

6.       Utrwalenie wiadomości dotyczących charakterystycznych narzędzi ogrodniczych i prac wykonywanymi w ogrodzie i sadzie jesienią z wykorzystaniem ilustracji. Zapoznanie z zawodem leśnika, ogrodnika, rolnika i sadownika IV.2, 6, 20
7.       Doskonalenie umiejętności myślenia przyczynowo -skutkowego m.in. poprzez dostrzeganie etapów rozwoju rośliny w kolejnych porach roku, planowanie kolejnych czynności podczas przygotowywania soku warzywno-owocowego IV.5
8.       Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.5, I.8, I.9    
9.       Poznanie charakterystycznych elementów jesiennego krajobrazu w sadzie –drzewa owocowe i ich rodzaje, kojarzenie owoców z drzewami na których rosną II.11  

IV.18

10.                         Nauka wiersza „W spiżarni”, metodą ze słuchu, ćwiczenie pamięci słuchowej, recytacja wiersza w grupach         IV.2,
11.                         Utrwalanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek oraz sprawnego przeliczania i porównywania zbiorów. IV.12, 13
12.                         Nauka piosenki „Jestem jesień” – zapoznanie ze słowami piosenki, powtarzanie słów za nauczycielem, omawianie treści piosenki, zapoznanie z melodią określenie jej tempa i charakteru. Wspólne wymyślanie układu ruchowego do piosenki IV.7

 

Lp. Temat kompleksowy: Jesień w lesie  

Cel: Poznanie sposobów przygotowania zwierząt do zimy

21-31.10.2019

Obszar Podstawy Programowej:
1.       Zapoznanie z ekosystemem leśnym- poznanie roślin i zwierząt żyjących w lesie; budowanie emocjonalnego stosunku do przyrody, aktywizowanie do podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej. II.10, 11  

IV. 18,19

2.       Doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanych utworów literackich- zwracanie uwagi na poprawność gramatyczną formułowanych wypowiedzi. IV. 3,5,6,18
3.       Wyjście na spacer do pobliskiego parku- rozwijanie zainteresowania prowadzeniem obserwacji środowiska naturalnego zwierząt poprzez oglądanie książek o tej tematyce i obserwację bezpośrednią na w środowisku naturalnym II.10,11  

IV.6,18,19

4.       Doskonalenie umiejętności myślenia logicznego m.in. poprzez wdrażanie do odczytywania zakodowanej informacji, do rozumienia wybranych oznaczeń symbolicznych np. strzałki IV.4,8,9
5.       Obserwowanie jesiennej przyrody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku. II-11    

IV-16,18

6.       Rozwijanie poczucia rytmu, regularne i rytmiczne poruszanie się przy muzyce; doskonalenie umiejętności śpiewu. IV.2 4,6
7.       Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, łączenia sylab w wyrazy oraz wyrazów w zdania. IV.2,
8.       Utrwalanie i systematyzowanie wiedzy na temat sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt leśnych do zimy, ich pokarmów oraz domów. II.10  

IV.18

9.       Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych. Dbałość o ich estetykę. IV.8, 11, 12
10.                         Rozwiązywanie zagadek słuchowych – identyfikowanie i naśladowanie odgłosów lasu. IV.1,7
11.                         Utrwalenie wiadomości o ptakach występujących w Polsce (podział na pozostające na zimę i odlatujące do ciepłych krajów). II.10  

IV.18

12.                         Rozwiązywanie zagadek słuchowych – identyfikowanie i naśladowanie odgłosów lasu. IV.1,7

 

 

Realizacja Programów, Planów Obszar Podstawy Programowej
Program wychowawczy Ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności  

i zadań oraz przyjętych norm grupowych.

 

Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, w tym przekształcania emocji negatywnych w pozytywne.

II.1, II.2, III.4, III.7  

 

 

II 1,2,3,4,6,9,10

 

Program profilaktyczny  

 

Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść dzieci poza teren przedszkola. nabywanie umiejętności poruszania się po drogach publicznych.  

 

Ukazywanie dzieciom niebezpiecznych dla ich życia i zdrowia sytuacji poprzez rozmowy bezpośrednie oraz uczestniczenie w scenkach dramowych – kształtowanie umiejętności oceny sytuacji oraz właściwego reagowania na nią.

 

Dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego, jako

źródła satysfakcji estetycznej.

II.3, III.5,  

 

 

 

III.5, III.8, III.9, IV.1

 

 

 

I.5, III.5, III.8

Plan Daltoński – Sprawowanie dyżurów- w każdy poniedziałek wybór nowych dyżurnych  

– Doskonalenie umiejętności sprawnego reagowania na muzykę na sprzątanie

– Moje emocje – pamiętamy o zaznaczaniu swoich emocji w ciągu dnia

– Doskonalenie umiejętności planowania pracy na tablicy zadań

– ,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

 

 

 

 

Piosenka:

„Jestem jesień”

 

Jestem jesień z pełnym koszem,

z pełnym koszem

Dobre rzeczy wam przynoszę,

wam przynoszę.

Jabłka, śliwki, gruszki bery, pomidory i selery,

pomidory i selery.

 

Przyszła jesień do gosposi

do gosposi.

Czy gosposia o coś prosi,

o coś prosi.

Mam kapustę do kwaszenia,

dobre grzyby do suszenia, dobre grzyby do suszenia.

 

Idzie jesień z wielkim koszem,

z wielkim koszem.

Zajadajcie! Bardzo proszę! Bardzo proszę!

Ludzie biorą te podarki i chowają do spiżarki,

i chowają do spiżarki.

 

Wiersz:

 

 1. Kownacka „W spiżarni”

 

W spiżarni na półkach

zapasów bez liku.

Są dżemy, kompoty,

złoty miód w słoiku.

 

I cebula w wiankach.

i grzyby suszone.

Są główki kapusty,

ogórki kiszone.

 

A gdy przyjdzie zima,

tęgi mróz na dworze,

zapachnie nam latem,

gdy słoik otworzę.

 


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

do realizacji programu „Rozwój, Wychowanie, Edukacja”

Grupa VII

Nauczyciele: Ada Andziak, Aleksandra Bryks

Lp. Temat kompleksowy : Bezpieczni na drodze   

Cel: Utrwalenie zasad ruchu drogowego

30.09-04.10.2019

Obszar podstawy programowej:
1. Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego. Poznanie wybranych znaków drogowych z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu, informacyjnych; rozwijanie umiejętności wyjaśniania ich znaczenia; III.5,7
2. „Bezpieczny przedszkolak” – łączenie przyczyny ze skutkiem i ustalanie kolejności zdarzeń historyjki obrazkowej. IV.2,5
3. Ćwiczenia matematyczne, liczenie przedmiotów w możliwie szerokim zakresie IV.11,12,15
4. Utrwalenie numerów alarmowych oraz prawidłowe reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu III.5,
5. Rozwijanie wyobraźni plastycznej i słuchowej. Eksperymentowanie ruchem i głosem, wspólne muzykowanie I.5   

IV.7,8

6. Zapoznanie z zawodami: policjanta, lekarza, strażaka – ich wyglądem, rolą, wyposażeniem. IV.20
7. Kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, nazwą kraju. III.2; III.3
8. Ćwiczenie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym podczas spacerów w grupie. III.5,7

 

Lp. Temat kompleksowy : Jesień w sadzie i ogrodzie   

Poznanie wiadomości na temat warzyw i owoców występujących w naszych sadach i ogrodach, oraz sposoby ich wykorzystania

07-18.10.2019

Obszar Podstawy Programowej:
1.        Dostrzeganie i opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie, związanych z porą roku II.11   

IV.2, 6, 9, 16, 18.

2.        Utrwalenie nazw warzyw i owoców, zmysłowe ich poznawanie. Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody – kosztowanie, degustowanie warzyw oraz owoców – poznawanie ich budowy. Poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców oraz warzyw II.11     

IV.9, 12, 13, 18

3.        „Warzywniak” wyjście do sklepu warzywnego i zapoznanie z jego wyglądem III.4, 5, 6   

IV.9, 20

4.        Poznanie techniki plastycznej- stemplowanie z warzyw IV.8
5.        Dostrzeganie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla naszego zdrowia – poznanie zasad zdrowego trybu życia i żywienia, budowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie I.8,   

III.7

IV.2

6.        Utrwalenie wiadomości dotyczących charakterystycznych narzędzi ogrodniczych i prac wykonywanymi w ogrodzie i sadzie jesienią z wykorzystaniem ilustracji. Zapoznanie z zawodem leśnika, ogrodnika, rolnika i sadownika IV.2, 6, 20
7.        Doskonalenie umiejętności myślenia przyczynowo -skutkowego m.in. poprzez dostrzeganie etapów rozwoju rośliny w kolejnych porach roku, planowanie kolejnych czynności podczas przygotowywania soku warzywno-owocowego IV.5
8.        Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.5, I.8, I.9    
9.        Poznanie charakterystycznych elementów jesiennego krajobrazu w sadzie –drzewa owocowe i ich rodzaje, kojarzenie owoców z drzewami na których rosną II.11   

IV.18

10.    Nauka wiersza „W spiżarni”, metodą ze słuchu, ćwiczenie pamięci słuchowej, recytacja wiersza          IV.2,
11.    Utrwalanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek oraz sprawnego przeliczania i porównywania zbiorów. IV.12, 13
12.    Nauka piosenki „Jestem jesień” – zapoznanie ze słowami piosenki, powtarzanie słów za nauczycielem, omawianie treści piosenki, zapoznanie z melodią określenie jej tempa i charakteru. Wspólne wymyślanie układu ruchowego do piosenki IV.7

 

Lp. Temat kompleksowy: Jesień w lesie   

Cel: Poznanie sposobów przygotowania zwierząt do zimy

21-31.10.2019

Obszar Podstawy Programowej:
1.        Zapoznanie z ekosystemem leśnym- poznanie roślin i zwierząt żyjących w lesie; budowanie emocjonalnego stosunku do przyrody, aktywizowanie do podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej. II.10, 11   

IV. 18,19

2.        Doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanych utworów literackich- zwracanie uwagi na poprawność gramatyczną formułowanych wypowiedzi. IV. 3,5,6,18
3.        Wyjście na spacer do pobliskiego parku- rozwijanie zainteresowania prowadzeniem obserwacji środowiska naturalnego zwierząt poprzez oglądanie książek o tej tematyce i obserwację bezpośrednią na w środowisku naturalnym II.10,11   

IV.6,18,19

4.        Doskonalenie umiejętności myślenia logicznego m.in. poprzez wdrażanie do odczytywania zakodowanej informacji, do rozumienia wybranych oznaczeń symbolicznych np. strzałki IV.4,8,9
5.        Obserwowanie jesiennej przyrody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku. II-11     

IV-16,18

6.        Rozwijanie poczucia rytmu, regularne i rytmiczne poruszanie się przy muzyce; doskonalenie umiejętności śpiewu. IV.2 4,6
7.        Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, łączenia sylab w wyrazy oraz wyrazów w zdania. IV.2,
8.        Utrwalanie i systematyzowanie wiedzy na temat sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt leśnych do zimy, ich pokarmów oraz domów. II.10   

IV.18

9.        Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych. Dbałość o ich estetykę. IV.8, 11, 12
10.    Rozwiązywanie zagadek słuchowych – identyfikowanie i naśladowanie odgłosów lasu. IV.1,7
11.    Utrwalenie wiadomości o ptakach występujących w Polsce (podział na pozostające na zimę i odlatujące do ciepłych krajów). II.10   

IV.18

12.    Rozwiązywanie zagadek słuchowych – identyfikowanie i naśladowanie odgłosów lasu. IV.1,7

 

 

Realizacja Programów, Planów Obszar Podstawy Programowej
Program wychowawczy Ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności   

i zadań oraz przyjętych norm grupowych.

 

Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, w tym przekształcania emocji negatywnych w pozytywne.

II.1, II.2, III.4, III.7   

 

 

II 1,2,3,4,6,9,10

 

Program profilaktyczny   

 

Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść dzieci poza teren przedszkola. nabywanie umiejętności poruszania się po drogach publicznych.   

 

Ukazywanie dzieciom niebezpiecznych dla ich życia i zdrowia sytuacji poprzez rozmowy bezpośrednie oraz uczestniczenie w scenkach dramowych – kształtowanie umiejętności oceny sytuacji oraz właściwego reagowania na nią.

 

Dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego, jako

źródła satysfakcji estetycznej.

II.3, III.5,   

 

 

 

III.5, III.8, III.9, IV.1

 

 

 

I.5, III.5, III.8

Plan Daltoński – Sprawowanie dyżurów- w każdy poniedziałek wybór nowych dyżurnych   

– Doskonalenie umiejętności sprawnego reagowania na muzykę na sprzątanie

– Moje emocje – pamiętamy o zaznaczaniu swoich emocji w ciągu dnia

– Doskonalenie umiejętności planowania pracy na tablicy zadań

– ,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją.

 

 

 

Piosenka:

„Jestem jesień”

 

Jestem jesień z pełnym koszem,

z pełnym koszem

Dobre rzeczy wam przynoszę,

wam przynoszę.

Jabłka, śliwki, gruszki bery, pomidory i selery,

pomidory i selery.

 

Przyszła jesień do gosposi

do gosposi.

Czy gosposia o coś prosi,

o coś prosi.

Mam kapustę do kwaszenia,

dobre grzyby do suszenia, dobre grzyby do suszenia.

 

Idzie jesień z wielkim koszem,

z wielkim koszem.

Zajadajcie! Bardzo proszę! Bardzo proszę!

Ludzie biorą te podarki i chowają do spiżarki,

i chowają do spiżarki.

 

Wiersz:

 

 1. Kownacka „W spiżarni”

 

W spiżarni na półkach

zapasów bez liku.

Są dżemy, kompoty,

złoty miód w słoiku.

 

I cebula w wiankach.

i grzyby suszone.

Są główki kapusty,

ogórki kiszone.

 

A gdy przyjdzie zima,

tęgi mróz na dworze,

zapachnie nam latem,

gdy słoik otworzę.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

do realizacji programu „Rozwój, Wychowanie, Edukacja”

GRUPA VII Żuczki

Wrzesień 2019

Nauczyciele : Ada Andziak, Aleksandra Bryks

L.p.

Temat kompleksowy : Witamy w przedszkolu.

Termin: 2.09.2019 r. – 13.09.2019r.

Obszar podstawy programowej

1.

Wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych. Wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Zestawy ćwiczeń porannych „Wesołe przedszkolaki”, „Przedszkolne zabawy”.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych Zestaw I Zestaw : Razem bawić się weselej

Pomoce: szarfy w dwóch kolorach, piłki średniej

wielkości, piłeczki pingpongowe, obręcze, kredki

ołówkowe, tamburyn”.

I.5

2.

Wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym.

Budowanie świadomości przynależności do grupy rówieśniczej. Utrwalenie imion koleżanek i kolegów z grupy. Zwrócenie uwagi dzieci na to iż każdy człowiek jest inny. Zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu. Kształtowanie pożądanych zachowań , respektowanie norm społecznych – wypracowanie kodeksu grupowego. Nawiązywanie spontanicznych relacji z innymi dziećmi w czasie zabaw. Bierze aktywny udział w zabawach konstruckcyjno- manipulacyjnych, doskonali umiejętność tworzenia konstrukcji z klocków. Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach. Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu

III.1

III.2

III.5

III.9

I.6

III.7

III.8

3.

Dzień dobry, witam was” – zabawa integracyjna przy muzyce; rozwijanie umiejętności szybkiej reakcji na przerwę w muzyce. „Wrześniu, wrześniu”- słuchanie i nauka piosenki oraz wykonanie układu ruchowego. Budowanie wrażliwości na budowę utworu. Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych. „Minikoncert życzeń” – śpiewanie indywidualne lub grupowe znanych dzieciom piosenek. Utrwalenie piosenki „Wrześniu, wrześniu”.

IV.7

4.

Wakacyjne wspomnienia” – słuchanie wiersza i rozmowa dotycząca wspomnień z wakacji; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. „ Zgadnij gdzie byłem na wakacjach?”- zabawa w skojarzenia ; współdziałanie w grupie rówieśników. „Przygoda na wakacjach”- Układanie wspólnego opowiadania; wykonywanie własnych eksperymentów językowych. Wdrażanie do uważnego słuchania czytanych utworów. „Po co jest przedszkole?”- burza mózgów. „Przedszkolne echo” – doskonalenie aparatu mowy. Kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów. Zabawy językowe – analiza słuchowa nazw związanych z wakacjami ( W których wyrazach na początku słychać tę samą głoskę, dobieranie rytmów do wyrazów)

IV.5

III.1

IV.6

IV.2

IV.4

5.

Zabawy z kostką”- doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym dla siebie zakresie z wykorzystaniem kostek do gry. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji. Kształtowanie umiejętności określania kierunków ( prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia ( obok, przed, za, między, nad, pod). Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu – pory roku

IV.15

IV.12

IV.13

IV.14

IV.8

IV.16

6.

Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej (indywidualne, w grupach oraz wg instrukcji). Doskonalenie sprawności manualnej dzieci poprzez : lepienie z plasteliny, zabawy z wykorzystaniem piasku kinetycznego. Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie pośladzie. „Wakacyjny obraz”- wykonanie grupowego kolażu. „ Wizytówki z imionami”- tworzenie kolorowych wizytówek – doskonalenie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego, rozwijanie umiejętności rozpoznawania swojego imienia na wizytówce.

IV.1

IV.4

IV.8

7.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, próby z radzeniem sobie z ich przeżywaniem oraz szanowania swoich emocji oraz innych.

II.1

II.2

8.

Utrwalenie znajomości zjawisk atmosferycznych.

IV.18

Program profilaktyczny i wychowawczy

Poznanie pomieszczeń przedszkola i ich przeznaczenia; poznanie miejsca przechowywania swoich rzeczy; Poznanie zasad poruszania się po budynku ( szatnia, schody, sale); – Przypomnienie o zakazie oddalania się poza wyznaczony teren, Zwrócenie uwagi dzieci, aby pamiętały, że na stołówce siedzimy tak, żeby głowy nie trzymać „w talerzu”, albo ręka nie musiała nosić jedzenia na większe odległości, dlatego lekko się pochylamy ku stołowi i łyżkę spokojnie wkładamy do ust.

I.2

I.3

Plan Daltoński

Kontynuowanie działań takich jak: plan dnia, dni tygodnia,

pary, zaznaczanie pogody, celebrowanie urodzin, dyżury w

łazience, w kącikach i pomoc prawej ręki. Rozwijanie u dzieci

umiejętności pracy w parach poprzez wykonywanie zadań i

działań matematycznych lub plastycznych, wykonywanie

pracy wg instrukcji, zachęcanie dzieci do samodzielności i

radzenia sobie z wykonaniem pracy poprzez zadawanie

dzieciom pytań i rozwijanie u dzieci samodzielnego dojścia

do błędu lub wykonania zadania. Wprowadzenie i

poszerzenie zakresu dyżurów: na stołówce poprzez

nakrywanie do stołu, dyżurny od kącika plastycznego

odpowiedzialny za porządek i pomoc dzieciom w

przygotowaniu do pracy i pilnowanie dzieci za porządek po

skończonej pracy plastycznej, dyżurny od porządku w sali –

odpowiedzialny za zasuwanie krzeseł i pilnowanie dzieci w

tej czynności, dyżurny od kącika czytelniczego –zawracanie

uwagi dzieciom za prawidłowe korzystanie z książek i dbanie

o nie. Samodzielne komponowanie posiłku przez dzieci i

odkładanie naczyń na wyznaczone miejsce. Hałasomierz –

zaznaczanie przez dzieci obrazka z odpowiednim

znaczeniem w różnych częściach dnia np. w czasie zajęć,

podczas pracy przy stolikach lub posiłku, podczas zabaw w

sali, podczas zabaw i wyjść na podwórko. Przestrzeganie regulaminu i ilości uczestników w kąciku. Zaznaczanie na tablicy swojego humoru w ciągu

dnia, rozmowy z dziećmi na temat humoru i możliwości

pocieszania przez rówieśników.

IV.18

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

do realizacji programu „Rozwój, Wychowanie, Edukacja”

GRUPA VII Żuczki

Wrzesień 2019

Nauczyciele : Ada Andziak, Aleksandra Bryks

L.p.

Temat kompleksowy : KOLOROWA JESIEŃ

Termin: 16.09.2019 r. – 27.09.2019r.

Obszar podstawy programowej

1.

Wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych. Wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Zestaw II: Jesteśmy bezpieczni

Pomoce: małe obręcze , woreczki, piórka. Zestawy ćwiczeń porannych „Gimnastyka Pani Jesieni”, „Warzywno-owocowe ćwiczenia.

I.5

2.

Czuję się jak..”. – swobodna ekspresja słowna na temat emocji i przeżyć. (rozróżnianie emocji pozytywnych i negatywnych)Kostka emocji – zabawa dydaktyczna. Przedstawianie uczuć i emocji przy użyciu charakterystycznych dla dziecka form wyrazu. Zabawy dowolne w kącikach tematycznych ( podejmowanie samodzielnej aktywności).

II.6

II.4.

IV.19

III.6

3.

Jesienne pląsy” − swobodny taniec do muzyki klasycznej.„Co to za dźwięk?” − zabawa słuchowa. „Pani Jesień”- nauka piosenki na pamięć. „Przekaż dalej”- zabawa rytmiczna( rozwijanie poczucia rytmu i pulsu). Granie na instrumentach perkusyjnych.

I.5

III.8

IV.7

4.

Wycieczka do parku. „Jesienna przyroda” – rozmowa podsumowująca wycieczkę do parku. Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrody: opadanie liści, zbieranie zapasów na zimę, zapadanie w sen zimowy. „Drzewa” Uważne słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej i rozmowa na temat utworu. Nauka wiersza na pamięć fragmentami, metodą ze słuchu. „Gimnastyka buzi i języka”- ćwiczenia narządów mowy. Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie. Doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby. Doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania. Słuchanie bajek i baśni czytanych przez nauczyciela.

IV.18.

IV.2

IV.6

I.8

I.9

IV.5

II.3

5.

Jesienne porządki” − segregowanie, przeliczanie i układanie

zebranych darów jesieni. „Dary jesieni”- zabawy matematyczne rozwijające umiejętności liczenia i klasyfikowania. Kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo ). „Jesienne rytmy”- układanie rytmów z kasztanów, liści i żołędzi. Doskonalenie umiejętności mierzenia i ważenia. Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu – dzień i noc.

IV.11

IV.9

IV.13

IV.12

IV.16

6.

Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej (indywidualne, w grupach oraz wg instrukcji). Doskonalenie sprawności manualnej dzieci poprzez : lepienie z plasteliny, zabawy z wykorzystaniem piasku kinetycznego. Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie pośladzie. „Mieszamy kolory”- zabawa plastyczna z farbami. „Suknia Pani Jesieni” rysowanie po śladzie oraz kolorowanie- doskonalenie chwytu pisarskiego.”Wykonanie pracy w grupach „Szal Pani Jesieni”praca plastyczno -techniczna z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

IV.1

IV.4

IV.8

I.7

7.

Mój nastrój”- rozmowa o nastrojach i samopoczuciu dzieci. Swobodne rozmowy dzieci o emocjach( rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych).

II.1

II.6

8.

Zabawy z Panią Jesienią”ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową, wzrokową i ustalenie kierunków w przestrzeni.

IV.12

IV.9

IV.14

Program profilaktyczny i wychowawczy

Rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć, wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego. Bezpieczne korzystanie z zabawek – informowanie o zepsutych i niebezpiecznych zabawkach. Zapoznanie z kolejnością ubierania i rozbierania się w szatni.

I.4

I.7

I.6

I.2,3

Plan Daltoński

Kontynuowanie działań takich jak: plan dnia, dni tygodnia,

pary, zaznaczanie pogody, celebrowanie urodzin, dyżury w

łazience, w kącikach i pomoc prawej ręki. Rozwijanie u dzieci

umiejętności pracy w parach poprzez wykonywanie zadań i

działań matematycznych lub plastycznych, wykonywanie

pracy wg instrukcji, zachęcanie dzieci do samodzielności i

radzenia sobie z wykonaniem pracy poprzez zadawanie

dzieciom pytań i rozwijanie u dzieci samodzielnego dojścia

do błędu lub wykonania zadania. Wprowadzenie i

poszerzenie zakresu dyżurów: na stołówce poprzez

nakrywanie do stołu, dyżurny od kącika plastycznego

odpowiedzialny za porządek i pomoc dzieciom w

przygotowaniu do pracy i pilnowanie dzieci za porządek po

skończonej pracy plastycznej, dyżurny od porządku w sali –

odpowiedzialny za zasuwanie krzeseł i pilnowanie dzieci w

tej czynności, dyżurny od kącika czytelniczego –zawracanie

uwagi dzieciom za prawidłowe korzystanie z książek i dbanie

o nie. Samodzielne komponowanie posiłku przez dzieci i

odkładanie naczyń na wyznaczone miejsce. Hałasomierz –

zaznaczanie przez dzieci obrazka z odpowiednim

znaczeniem w różnych częściach dnia np. w czasie zajęć,

podczas pracy przy stolikach lub posiłku, podczas zabaw w

sali, podczas zabaw i wyjść na podwórko. Przestrzeganie regulaminu i ilości uczestników w kąciku. Zaznaczanie na tablicy swojego humoru w ciągu

dnia, rozmowy z dziećmi na temat humoru i możliwości

pocieszania przez rówieśników.

IV.18

Prawa dziecka

Prawo do szacunku.

III.7

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

ROZWIJANIE KOMETENCJI SPOŁECZNO- EMOCJONALNYCH

 

UCZESTNICY:

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

   

LOGOPEDIA GRUPOWA

   

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

   

KOŁO PLASTYCZNE

 • Wykonanie pracy plastycznej na konkurs plastyczny pt „Kartka z wakacji”.

 • Wykonanie pracy ( doświadczenia )„Morze w butelce” z użyciem wody, farbki, oleju, butelki i muszelek.

 • Wykonanie pracy plastycznej z użyciem farb „Jesienny pejzaż”.

 
     

GRUPOWE ZAJĘCIA DODATKOWE:

RODZAJ AKTYWNOŚCI

PLANOWANE DZIAŁANIA

UCZESTNICY:

Klub ekologa

   

Wiersz

Drzewa”

Zatęskniły w lesie drzewa za jesienią…

 • chcemy całe błyszczeć złotem i czerwienią…

  W piękne szaty się przyodziać jak królowe,

  niech kłaniają nam się chmury granatowe…

  A gdy senne już będziemy i zmęczone,

  niechaj jesień nas otuli mgły welonem…

  A gdy wiatr ostatni liść nam strąci z głowy,

  pomalutku zapadniemy w sen zimowy…

Piosenka

Wrześniu, wrześniu”.

1.Do przedszkola powracają wreszcie dzieci,

wciąż jest lato i słoneczko nadal świeci,

lecz już wiemy, że niedługo będzie jesień,

bo wakacje się skończyły, już jest wrzesień.

Ref. Wrześniu, wrześniu, przegoń chmury,

zaproś słońce,

by świeciło coraz jaśniej,

coraz mocniej.

2. Dziś od rana mgła i już nie widać nieba,

pada gęsty deszcz choć wcale go nie trzeba,

ludzie niosą rozłożone parasole,

już zmoczone wszystkie domy i przedszkole.

Ref. Wrześniu, wrześniu, przegoń chmury …