W dniu 21.11.2014 dzieci z grupy VII wybrały się do S P nr 4 . Zapoznaliśmy się z rozkładem pomieszczeń takimi jak; hol, sekretariat, szatnia , biblioteka, świetlica. Następnie udaliśmy się do klasy Ie. Uczestniczyliśmy w lekcji , poznaliśmy wygląd i wyposażenie sali lekcyjnej oraz podręczniki i przybory wykorzystywane podczas zajęć . Recytowaliśmy wspólnie z uczniami wiersz W. Bełzy „ Katechizm polskiego dziecka” oraz zaprezentowaliśmy uczniom wiersz „Jesień” J. Czechowicza. Zaprosiliśmy kolegów ze szkoły na „Andrzejki” do naszego przedszkola.