Wrzesień to miesiąc, w którym, jak co roku włączamy się w akcję „Sprzątania Świata”, która jest dla dzieci atrakcyjną, aktywną formą edukacji ekologicznej. W czasie zajęć uwaga dzieci została skierowana na segregowanie odpadów oraz recykling. Dzieci z zainteresowaniem i chęcią brały udział w rozmowie, odpowiadały na zadane pytania. Żuczki w czasie spaceru poznały kolory pojemników, do których należy wrzucać posortowane odpady. Jednak główną atrakcją tego dnia było sprzątanie „naszego kawałka świata”. Wszystkie dzieci otrzymały rękawiczki i worki na śmieci. Żuczki z wielkim zaangażowaniem i najsolidniej jak potrafiły wykonały powierzone zadanie.   Po akcji przedszkolaki zapytane, jakich odpadów było najwięcej, odpowiedziały zgodnie, że niedopałków oraz plastików. Od dziś będą pamiętały, że należy dbać i szanować naszą przyrodę.