Na zajęciach koła plastycznego dzieci wykonując pracę „Znane i podziwiane” zastosowały technikę  układanie puzzli. Najpierw zapoznały się z ciekawymi obiektami architektury występującymi na terenie Polski . Następnie przystąpiły do wycinania  wybranego obiektu architektury, tnąc  na paski: ukośne, pionowe, poziome lub kwadraty, prostokąty itp. po czym przyklejały na białą kartkę zachowując kilkumilimetrowe odstępy pomiędzy każdym elementem układanki. Te zajęcia dały nam możliwość  zapoznania się z obiektami architektury oraz techniką  samodzielnego wykonania puzzli.