Dzieci z gr. VII wspólnie wykonały „ZIELNIK MAŁEGO EKOLOGA”. Podczas spacerów do parków dzieci zbierały liście, owoce drzew by potem założyć zielnik oraz wzbogacać nasz „KĄCIK PRZYRODNICZY”. W taki właśnie sposób dzieci zapoznały się i utrwaliły nazwy drzew liści tych drzew, owocami drzew, rozpoznawały drzewa po liściach i ich owocach. Była to dla dzieci świetna nauka przyrody poprzez obserwacje i czynne działania dzieci.

no images were found