Od początku roku szkolnego wszystkie przedszkolaki mogą korzystać z nowej zabawki, która pojawiła się w ogrodzie przedszkolnym. Zakup tego zestawu sfinansowany został z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nasze przedszkole realizuje projekt  edukacyjny „Wychowanie do wartości’, którego podstawowym celem jest wyposażenie dzieci w podstawowe wartości moralne, społeczne i zdrowotne; propagowanie zdrowego stylu życia bez szkodliwych używek, kształtowanie postaw asertywnych, a także uświadamianie dzieciom możliwości twórczego spędzania czasu wolnego.