Klasyfikowanie, segregowanie czy konstruowanie- są to fachowe nazwy czynności, których uczyliśmy dzieci w przedszkolu. Podczas zabaw dzieci uczyły się nazywać i rozróżniać figury geometryczne. Zadaniem ich było segregowanie figur ze względu na jedną cechę oraz tworzenie kompozycji przy użyciu dostępnego materiału. Bardzo ważną rolę odgrywała tu dobra współpraca, dzięki której Biedroneczki zgodnie wykonywały postawione przed nimi zadania.