W dniu 03.12.2012 dzieci z grupy „Krokodylki” brały udział w eksperymentach i doświadczeniach z wodą . Zajęcia obserwowały nauczycielki z innych grup. Dzieci brały aktywny udział we wszystkich zabawach badawczych . Podejmowały próby przewidzenia wyniku doświadczenia oraz wytłumaczenia go. Dzieciom najbardziej podobała się zabawa badawcza „Jezioro nenufarów”- dzieci wkładały do miski z wodą kwiaty – nenufary wykonane techniką orgiami. Pod wpływem wody zagięcia płatki otworzyły się . Podczas doświadczenia „ Co pływa, co tonie ?” – dzieci maszerowały w zespołach wokół stolików i każde z nich kolejno zabierało różne przedmioty np; klucze, korki , klocki spinacze …i na umówiony sygnał dany tamburynem wrzucały do misek z wodą . Dzieci potrafiły zaobserwować i uzasadnić dlaczego niektóre przedmioty toną a inne utrzymują się na powierzchni wody.

Dzieci brały udział również w innych eksperymentach i doświadczeniach np; „Kolorowa woda”, „Czy się rozpuści?”, „Co na wierzch wypływa”, „Magiczne jajko”.

Halna Ramult.