W kwietniu zorganizowaliśmy przekrojową wystawę prac plastycznych dzieci z grupy III, które uczęszczają na koło plastyczne . Wystawa miała charakter przekrojowy, związany z porami roku. Wyeksponowaliśmy wybrane prace , które dzieci robiły jesienią, wiosną i latem. Dzieci wykonywały również prace na konkursy plastyczne ,,Ilustracje do książki J.Tuwima”, którego organizatorem było PM nr 1 w Kołobrzegu. W maju dzieci wykonywały także prace na konkurs ,,Moja szkoła” , którego inicjatorem była SP nr 5 w Kołobrzegu-dzieci z koła plastycznego otrzymały 1 miejsce w tym konkursie. Na kółku plastycznym maju ,,Muchomorki” zajmowały się również wykonywaniem prac z zastosowaniem niekonwencjonalnych materiałów, m.in. ostrużyn (opiłek kredek). Jednak największą frajdę sprawiły dzieciom zajęcia plastyczne w plenerze ,na których wykorzystaliśmy sztalugi, a tematem przewodnim była ,,Wiosenna łąka” .