W tym tygodniu dużą ilość czasu poświęciliśmy na utrwalanie poznanych liter. Jesteśmy już tak bardzo samodzielni, że każde dziecko przygotowało sobie potrzebne materiały do zajęć- wszyscy wycieli dużą ilość kartoników z literami oraz kartoniki czerwone, białe i niebieskie. Litery wykorzystujemy do różnorodnych zabaw. Tym razem z liter układaliśmy wyrazy, zaznaczaliśmy niebieskimi kartonikami spółgłoski, czerwonymi samogłoski, a białymi ilość sylab. Wszyscy bardzo dobrze radzili sobie z wykonaniem zadania. W przypadku trudności o pomoc prosiliśmy ekspertów lub kolegę/koleżankę ze swojej pary.