Pobyt w przedszkolu to czas na naukę i zabawę. Pojęcia matematyczne –  więcej, mniej, tyle samo, o ile więcej , o ile mniej, utrwalaliśmy przeliczając na konkretach. Zapis graficzny cyfr łatwo zapamiętaliśmy dzięki grą kostką i zabawom bieżnym. Nauka przez zabawę, rywalizację i zawody przynosi oczekiwane efekty – rosną nam mali matematycy. Drodzy Rodzice pamiętajcie nawet 15 minut ćwiczeń stymuluje rozwój pojęć matematycznych i myślenia logicznego, zachęcamy do wykorzystywania sytuacji dnia codziennego, prowadzenia zabaw w przeliczanie, porównywanie, zapamiętywanie stosunków przestrzennych, do wspólnej zabawy z dziećmi a wspólne efekty będą imponujące.