Akcja ,,Ćwiczyć każdy może”

w  ramach ,,Roku Przedszkola w Ruchu”

 

Scenariusz zajęć z  organizowanych  w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Temat : Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą W Sherborne –  zabawy integracyjne  grupy VII grupy i II

Termin realizacji : 05.03.2014;

sala gimnastyczna.

Prowadzące :Halina Ramult i Krystyna Simińska

 

Zadanie i obszar akcji „Ćwiczyć każdy może”:

Ruch w przedszkolu

Obszar nr  1  w przedszkolu -wychowanie fizyczne zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

Obszary Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego:

1.2) Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

(stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych
5.3)
Jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
5.4) Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej;

6.5) Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie;

 

Cele ogólne:

-Integrowanie się z innymi dziećmi.
– Poznawanie własnego ciała oraz ciała partnera.
– Odkrywanie swoich możliwości.
– Wdrażanie do zaufania sobie i innym.

Cele operacyjne (dziecko…):
– Potrafi przystosować własne ruchy do ruchów partnera.
– Potrafi się zrelaksować.
– Odczuwa radość płynącą z zabawy.
– Potrafi opanować własny lęk i emocje.
– Czuje się bezpieczne.
Przebieg :
I. Część wstępna:

Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała i pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa.
1. Marsz po obwodzie koła. Dzieci, w zależności od dźwięku instrumentu, który usłyszą, maszerują na całych stopach (tamburyno), na palcach (trójkąt), na piętach (kołatka).
2. Siad skulny: dzieci kręcą się dookoła osi w jedną i w drugą stronę na pośladkach odpychając się rękami.
3. Leżenie na brzuchu: dzieci obracają się dookoła osi w obie strony za pomocą rąk
4. Zabawa ze śpiewem: „Głowa – ramiona”. Dzieci pokazują tę część ciała, którą wymieniają w piosence. Z każdym powtórzeniem zwrotki tempo piosenki przyspiesza.

Gimnastyka dobra sprawa
Dla nas wszystkich to zabawa
Ręce w górę i w przód i w bok
Skok do przodu, w górę skok.

Głowa, ramiona, kolana pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.

Głowa, ramiona, kolana pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.

II. Część główna (ćwiczenia w parach):

Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą;  opanowanie lęku i emocji.
1. Rozsypka. Przywitanie zabawą: „Witam wszystkich, którzy…”
2. Siad rozkroczny twarzą do siebie. Naprzemienne skłony i leżenie (przeciąganie partnera).
3. Siad rozkroczny twarzą do siebie. Dzieci dotykają się stopami, unoszą nogi lekko w górę i „jadą na rowerze” w rytmie granym przez N; szybko – wolno.
4. Siad tyłem. Jedno dziecko wykonuje skłon, a drugie kładzie się na jego plecach.
5. Siad skulny. Jedno dziecko zwija się w kłębek, a partner usiłuje rozwiązać „paczkę”.
6. Improwizacja ruchowa przy muzyce z płyty CD. Swobodny taniec indywidualnie oraz w parach (według inwencji dzieci) w tempie wolnym oraz szybkim.
7. Prowadzenie „ślepca”. Jedno dziecko zamyka oczy i jest prowadzone przez opiekuna po sali w różnych kierunkach.
8. „Winda”. Dzieci stoją, opierając się o siebie plecami. Trzymając się pod ręce, próbują najpierw usiąść, a następnie wstać.
9. Pozycja stojąca. Jedno dziecko stoi w rozkroku, drugie przechodzi na czworakach pod „mostkiem”- pomiędzy nogami partnera.
10. Leżenie na plecach. Dziecko leżące jest turlane delikatnie przez partnera po podłodze w przód i w tył.
11. „Taczki”. Jedno dziecko łapie drugie pod kolana i prowadzi do przodu.

III. Część końcowa:

Ćwiczenia rozluźniające, relaksujące.
1. Leżenie przodem. Jedno dziecko siada obok drugiego i wykonuje na jego plecach delikatny masaż palcami.
2. Leżenie na plecach z zamkniętymi oczami. Wskazywanie ręką kierunku skąd słychać trójkąt. (N. zmienia swoje położenie w sali, po czym dzwoni trójkątem)
3. Relaks – odpoczynek w pozycji leżącej przy spokojnej muzyce z cyklu „Muzyka relaksacyjna”. Wykonywanie głębokich wdechów nosem oraz wydechów ustami.

 

W dniu 05.03.2014 w ramach programu „Przedszkole w ruchu-Ćwiczyć każdy może”, w sali gimnastycznej naszego przedszkola odbyły się zabawy integracyjne grupy VII i grupy II

z wykorzystaniem ćwiczeń gimnastycznych W. Sherborne. Dzieci miały możliwość integrowania się, poznawania i utrwalania części własnego ciała oraz partnera oraz odkrywania swoich możliwości. Uczyły się także zaufania sobie i innym. Na wstępie dzieci wykonywały ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała, pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa. Dzieciom bardzo podobała się zabawa ze śpiewem „Głowa- ramiona”, która była rozgrzewką do części głównej – ćwiczeń w parach. Każde dziecko z grupy VII zaproponowało wspólną zabawę młodszemu koledze z grupy II. Dzieci bawiły się między innymi w: „przeciąganie partnera”, „rozwiązywanie paczki”, prowadzenie „ślepca”, „windę”. Ćwiczenia te ułatwiały nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem

i grupą, uczyły opanowania lęku i emocji. Na zakończenie odbyły się ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne. Dzieci wykazały się dużą aktywnością podczas wspólnych zabaw, a na ich twarzach można było zaobserwować uśmiech wyrażający radość płynącą ze wspólnych ćwiczeń.