Dzieci z grupy II ćwiczyły sprawność swoich dłoni, palców a także współprace w grupie. W ramach tego Biedronki w 4-5 osobowych grupach bawiły się w darcie gazet na drobne kawałki. Praca w grupie nie ograniczała się tylko do korzystania z jednego, wspólnego pojemniczka na skrawki papieru, ale dotyczyła także szybkości wykonania zadania oraz precyzji (wielkości) wydzieranych gazet. Dzieci skrupulatnie pilnowały wielkości wrzucanych skrawek papieru do pojemniczka. Wydzieranie kawałków poprzedziła pogadanka na temat gazety; z czego wykonana jest gazeta; co jeszcze jest z papieru; do czego, oprócz czytania, można wykorzystać gazety. Biedronki bardzo napracowały się przy darciu gazet, dlatego wykorzystaliśmy kawałki papieru do wyklejenia sylwety domu. To była bardzo ciężka i owocna praca!