W Czwartek, 13.03.2014., na zajęcia do grupy VI, w ramach realizacji projektu „6-latek w szkole”, zostali zaproszeni nauczyciele ze Szkół Podstawowych. Dzieci bardzo ładnie pracowały na zajęciach, których temat związany był ze zwierzętami. Kangurki rozwiązywały zagadki; odczytywały proste wyrazy, dzieliły je na sylaby i głoski; wypowiadały się na temat sposobów dbania o zwierzęta domowe. Uczestniczyły w zabawach ruchowych, przestrzegając zasad i dbając o swoje bezpieczeństwo. Na zakończenie dzieci zostały podzielone na zespoły i wykonywały pracę plastyczną. Niewątpliwie Kangurki bardzo dużo wiedzą o zwierzętach i potrafią ładnie pracować na zajęciach.