W ubiegłym tygodniu naszym motywem przewodnim była wieś. W ramach zajęć m.in poznaliśmy zwierzęta żyjące na wsi. Wykonaliśmy prace plastyczną- techniczną- świnkę metoda orgiami płaskie z koła z wykorzystaniem 4- elementowej instrukcji, sygnalizatora określającego charakter pracy oraz zegara odmierzającego czas na wykonanie pracy. Na początku omówiliśmy, jakie materiały potrzebujemy do wykonania pracy, omówiliśmy poszczególne etapy wykonania pracy oraz wspólnie ustaliliśmy ilość czasu na zadanie. Następnie zabraliśmy się do pracy- samodzielnie wybieraliśmy materiały potrzebne do wykonania pracy i miejsce pracy oraz wykonywaliśmy pracę zerkając na instrukcję. Po upływie wyznaczonego czasu zaczęliśmy porządkować swoje stanowiska pracy. Na zakończenie dokonaliśmy samooceny i autorefleksji nt. efektów wykonanej pracy. Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się nt. stopnia trudności pracy, estetyki wykonanej pracy, zmieszczenia się w wyznaczonym czasie, stosowanie się do sygnalizatora oraz na temat elementów, które były pomocne w wykonaniu pracy. Nasze prace wraz i instrukcją można podziwiać w szatni przedszkola!