Dnia 22.03.2018r. postanowiliśmy wykonać plakat ilustrujący zwiastuny wiosny. To były niezwykłe zajęcia, gdyż po raz kolejny udowodniliśmy, że potrafimy ze sobą świetnie współpracować, bez względu na stopień sympatii oraz, że jesteśmy bardzo zadaniowymi przedszkolakami. Utworzony przez nasza Panią plakat był zadaniem o podwyższonym stopniu trudności, gdyż na jego wykonanie składało się 6 instrukcji, każda 4-elementowa. Zostaliśmy podzieleni na 6 grup. Każda grupa zajęła wygodne dla siebie miejsce a także wybrała swojego lidera, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem prac, a także wyznaczał zadania członkom swojej grupy. Na naszym dywanie rozłożyliśmy folię malarską, aby dzieci bez obaw, swobodnie mogły wykonywać swoje prace. W Sali znajdowało się kilka stanowisk: na krzesełkach były przyczepione instrukcje, które ilustrowały, jak ,,krok po kroku” wykonać pracę a także wszystkie elementy potrzebne do wykonania pracy. Jak zawsze znajdował się tzw. ,,stoli kreatywny” na którym znajdowały się wszystkie niezbędne materiały, przyrządy potrzebne do wykonania pracy. Dzieci świetnie ze sobą współpracowały, komunikowały się, objaśniały sobie wzajemnie co należy jeszcze wykonać, pomagały sobie w przypadku wystąpienia trudności. Wykonane przez dzieci plakaty są fenomenalne! Ukazują poziom umiejętności dzieci zarówno umiejętności manualnych jak i społecznych, gdyż wykonanie pracy to nie tylko prawidłowe, sprawne wykonanie zadania, ale także umiejętność współdziałania, dzielenia się obowiązkami, jasnego komunikowania się, wyrażania swoich oczekiwań. Na zakończenie dokonaliśmy samooceny a także ocenialiśmy lidera i pozostałych członków grupy. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie ,,Czego nauczyliśmy się wykonując tą pracę?”.  Ukończenie prac w wyznaczonym czasie po raz kolejny udowodniło nam, jak ważną rolę odgrywa umiejętność współpracowania, współdziałania.