W ubiegłym tygodniu naszym motywem przewodnim była jesień w lesie. Oprócz pracy samodzielnej coraz częściej w naszej grupie pracujemy w parach lub w grupach; uczymy się współpracy, zarządzania, dzielenia się obowiązkami, komunikacji, wspólnego działania nastawionego nie na swoje dobro lecz dobro całej grupy. Dnia 26.09.2017r. wykonaliśmy w grupach plakat ilustrujący las- jego roślinność i mieszkańców. Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy; samodzielnie wybraliśmy liderów grupy, a byli to Kornel, Filip i Piotruś. Dzieci wybierały rośliny, zwierzęta, które miały znajdować się na plakacie, samodzielnie wybierały materiały z których wykonywały prace oraz wybierały dowolną technikę pracy. Liderzy dzielili pracę, pilnowali porządku oraz pomagali koleżankom i kolegom ze swojej grupy. Wszystkie dzieci pięknie ze sobą współpracowały, pomagały sobie, wspierały się w działaniu. Liderzy kierowali pracą w zespołach. Po wykonanej pracy wszystkie dzieci sprzątały stanowiska pracy swoich grup. Praca przyniosła dzieciom wiele radości i satysfakcji. Były to wspaniałe zajęcia, które pokazały, jak świetnie potrafimy ze sobą dogadać się, gdy mamy wspólny cel. Prace grup można podziwiać w szatani przedszkola na wystawie Nasze Prace.