Tym razem w rolę eksperta wcielił się Wojtuś, który przygotował zajęcia pt. ,,W muzeum”. Wojtuś przygotował dla dzieci ilustracje, które prezentował podczas omawianych zagadnień. Swoją prezentację rozpoczął od wyjaśnienia terminu ,,muzeum”. Następnie omówił funkcje muzeum oraz rodzaje muzeów. Bardzo ciekawym elementem zajęć było zaprezentowanie przez Wojtka najbardziej nietypowych muzeów oraz omówienie charakterystyki corocznego wydarzenia jakim jest ,,Noc Muzeów”. Na zakończenie Wojtuś zaprezentował i omówił zasady prawidłowego zachowania się w muzeum, wskazywał znaki, które możemy spotkać będąc w muzeum. Serdecznie dziękujemy za przygotowanie zajęć!