W ubiegłym tygodniu naszym motywem przewodnim były rozważania nt. upływającego czasu. Tym razem w rolę eksperta wcielił się Wojtuś, który bardzo skrupulatnie przygotował się do zajęć. Wojtuś omówił, jak w dawanych czasach prowadzono obserwację upływającego czasu, oraz omówił przyrządy służące do mierzenia czasu, przedstawił budowę i sposób działania klepsydry. Przedstawił piktogramy oraz omówił występujące w przyrodzie cztery pory roku a także przypomniał dni tygodnia i poszczególne miesiące. Opowiedział także, czym jest kalendarz i jakie pełni funkcje- o czym nas informuje. Przedstawił współczesne przyrządy służące do mierzenia czasu; wyróżnił rodzaje zegarów oraz sposób ich funkcjonowania. Poinformował dzieci o ilości minut w godzinie i ilości sekund w minucie. Na zakończenie zajęć rozdał dzieciom przygotowane karty pracy. To były bardzo interesujące i bardzo dobrze przygotowane zajęcia. Wojtuś bardzo odważnie wypowiadał się na forum grupy; chętnie dzielił się zdobytą wiedzą. Gratulujemy Wojtusiowi odwagi i dziękujemy mamie za przygotowanie Wojtusia do zajęć.