W ostatnim czasie Tygryski przekonały się jak ważną rolę w życiu człowieka, roślin, zwierząt pełni woda. Samodzielnie doszły do wniosku, że bez wody nie ma życia na ziemi. W ramach zajęć dzieci zapoznały się z obiegiem wody w przyrodzie. Poznały rodzaje i siły deszczu. A także opowiadały o tym, jak wygląda świat, kiedy pada deszcz. Dzieci wykonywały także różnorodne doświadczenia z użyciem wody, m.in. badały i opisywały właściwości fizyczne wody; badały rozpuszczalność w wodzie różnych substancji; zabarwiały wodę a także badały co pływa, a co tonie w wodzie. Wykonały także piękną prace plastyczną wg instrukcji ,,Wesoła kropelka wody”- dzieci wycinały wybrane elementy i przyklejały je wg instrukcji. Samodzielnie dorysowywały uśmiech, nosek i oczy oraz ozdabiały parasol wg własnego pomysłu. Dzieci bardzo starannie wykonały pracę. To były bardzo interesujące zajęcia!