Żuczki odwiedziły klasę 1B w Szkole Podstawowej nr 7. Miały możliwość przyjrzeć się klasie lekcyjnej, świetlicy, szatni oraz sali gimnastycznej. Wizyta była tym bardziej miła, że uczniowie klasy 1B to w większości nasi absolwenci, więc wiele dzieci miało możliwość spotkania kolegów z przedszkola. Dzieci uczestniczyły też w lekcji. Wizyta wywarła na dzieciach duże wrażenie i z pewnością jeszcze ją powtórzymy.