Wizualizacja obecności – w sali przy drzwiach znajduje się tablica obecności, na której dzieci wspólnie z rodzicami od października zaznaczają swoją obecność w przedszkolu oraz odznaczają wyjście do domu. Niektóre dzieci pamiętają o zaznaczaniu bez przypominania osób starszych, a i są w grupie dzieci które przypominają innym zaraz po wejściu o zaznaczeniu się na tablicy.  Podczas tego zadania dzieci muszą zapamiętać co mają zrobić przed wejściem bądź wyjściem z przedszkola.