Wizja Przedszkola Miejskiego nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu.

”Nie musimy robić rzeczy wielkich – wystarczą rzeczy małe czynione z wielką miłością”

PRZEDSZKOLE

 • Silnie związane ze środowiskiem lokalnym
 • Nowocześnie administrowane
 • Poszukujące nowych form i metod pracy
 • Bardzo dobrze wyposażone
 • Funkcjonalnie urządzone
 • Cieszące się uznaniem w środowisku

RADA PEDAGOGICZNA

 • tworząca precyzyjny system praw i obowiązków
 • podnosząca swoje kwalifikacje
 • otwarta na pomysły dzieci
 • wykorzystująca w pracy programy innowacyjne
 • inicjująca różne formy współpracy z rodzicami i środowiskiem

RODZICE

 • otwarci na propozycje nauczycieli
 • zaangażowani w życie przedszkola
 • życzliwi
 • wyrozumiali

DZIECI

 • ciekawe świata
 • ufne wobec nauczycieli
 • radosne
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
 • twórcze w działalności zabawowej i edukacyjnej


MISJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W KOŁOBRZEGU

„Pomóż mi zrobić to samemu

NASZE PRZEDSZKOLE

 • Nowoczesne
 • Integrujące
 • Demokratyczne
 • Tolerancyjne
 • Bawi
 • Uczy
 • Uczy samodzielności oraz odpowiedzialności
 • Jednoczy dzieci