Wychowanie poprzez kontakt ze sztuką i naturą staje się siłą napędową wszelkich relacji, radości z życia i rozwoju, współdziałanie w grupie rówieśniczej. Przyczynia  się to do ogólnego rozwoju dziecka, poznawanie świata i siebie. Odbieranie otaczającego świata jest możliwe zarówno poprzez twórcze działanie, jak i estetyczne przeżywanie piękna. Rozwijanie wrażliwości na otaczający świat, kreatywność , poczucie piękna są głównymi celami tych warsztatów . Zajęcia plastyczne maja rozwijać indywidualne zainteresowania dzieci, pokazać nowe sposoby zastosowanie wszystkiego co jest im bliskie, np. kwiatów, nasion, przypraw oraz różnych roślin. W czasie tych warsztatów przedszkolaki, wykonały piękne i pachnące mydełka glicerynowe. Dzięki przyniesionym elementom dekoracyjnym, przedszkolaki doświadczyły nowych zapachów, które unosiły się na całe przedszkole. Dzieci samodzielnie mogły komponować swoje dzieła, co dawało im wiele radości oraz wiary we własne siły.