Doskonaląc umiejętności współdziałania z innymi, często stosujemy zadania w parach, ostatnio były to prace plastyczne ślady dinozaura oraz krokus. Dzieci dostrzegają zalety takiej pracy, często wskazują na to, że pracując razem, praca zostanie wykonana szybciej niż samodzielnie, że w ten sposób zostanie im więcej czasu na zabawę. Dzieci bardzo dobrze potrafią dzielić się pracą, aby każdy miał swój wkład. Słuchają siebie na wzajem, wymieniają się pomysłami, potrafią dojść do kompromisu.