W sali grupy VI  Kangurki „brykają”
I wesoło razem czas spędzają.
Znają się już kilka lat
I bardzo chcą poznawać świat.
Lubią rozmawiać, liczyć, malować,
A także się gimnastykować.
Wszystkie Kangurki pięknie śpiewają,
A za „złe” zachowanie zawsze przepraszają.
Na zajęciach uważają
I wiele do powiedzenia, na każdy temat, mają.
Zasad w grach i zabawach przestrzegają
I posiłki ładnie zjadają.
Przykładem „świecić się” starają,
Bo przecież „starszakami” się nazywają.

 

 

Wychowawca: Izabela Sokołowska- Kot

nauczyciel: Kinga Płócienniczak

pomoc nauczyciela: Małgorzata Cieniuch


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, edukacja’’

GRUPA VI KANGURKI

LUTY/MARZEC 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy:W czasach kiedy żyły dinozaury

Termin: 23.02.2020 –28.02.2020

Obszar podstawy programowej

1

Poznanie i nauka piosenki : ,,Dinozaury z juraparku’’; Wystukiwanie rytmu-rozwijanie poczucia rytmu oraz doskonalenie umiejętności wokalnych;

IV/7

2

,,Książka moim przyjacielem’’- wyjście do biblioteki. Poznanie zawodu bibliotekarza, uważne słuchanie książki;

III/8,6

IV/2,3

3

,,Dlaczego dinozaury wyginęły?’’ Gromadzenie informacji na temat dinozaurów. Burza mózgów. Odpowiadanie na pytania. Rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się na dany temat;

IV/2,5

4

Rozwijanie zdolności plastycznych oraz grafomotorycznych – praca plastyczna ,,Dinozaur’’, cięcie po linii prostej;

I/7

5.

,,Ile jest dinozaurów?’’ Przeliczanie dinozaurów na planszy edukacyjnej, klasyfikacja według kształtu i koloru, tworzenie zbiorów wieloelementowych.

IV/12,15

6.

,,Wielki dinozaur to ja’’ – zabawa ruchowo-naśladowcza,

I/5

7.

Klasyfikowanie figurek dinozaurów ze względu na kształt i kolor, tworzenie zbiorów oraz przeliczanie ich elementów;

IV/12,15

Lp.

Temat kompleksowy: Wyprawa w kosmos

Termin: 02.03.2020-06.03.2020

Obszar podstawy programowej

1.

Wykonanie pracy plastycznej ,,Kosmos’’;

 

2.

,,Co wiemy o kosmosie?’’ Poznanie planet Układu Słonecznego; gromadzenie informacji, wzbogacanie wypowiedzi, rozwiązywanie zagadek;

IV/2,5,15

3.

Poznanie piosenki : ,,Układ słoneczny’’; gra na instrumentach perkusyjnych, granie do rytmu;

IV/7

4.

,,Nasza Planeta i moje miejsce na Ziemi’’ – powtórzenie wiadomości o Polsce, stolicy, symbolach narodowych. Rozmowa na temat Unii Europejskiej. Powtórzenie wiadomości o swoim miejscu zamieszkania.

III/3

IV/10

5.

,,Lewa, prawa’’ – doskonalenie umiejętności rozróżniania strony lewej i prawej, określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby oraz do innych przedmiotów.

IV/14

6.

,Co spadło z nieba?’’ – słuchanie wiersza J. Ruth-Charlewskiej połączone z rozmową kierowaną, – kształtowanie umiejętności rozróżniania fikcji od realnej rzeczywistości.

IV/3

Lp.

Temat kompleksowy: Wiosna w Kołobrzegu

Termin: 09.03.2020-20.03.2020

Obszar podstawy programowej

12

Wprowadzenie wiersza Jana Brzechwy ,, Przyjście wiosny’’, rozmowa kierowana dotycząca utworu, nauka wiersza, rozwijanie pamięci, kształtowanie wyraźnej i płynnej mowy;

IV/2, 3,5

 

Wprowadzenie i nauka piosenki ,,Maszeruje wiosna’’, nauka improwizacji ruchowej do utworu.

IV/7

13

Utrwalanie pojęć dotyczących następstwa czasu oraz posługiwanie się nimi w trakcie zabaw;

IV/16

14.

,,Praca moich rodziców’’- Kształtowanie umiejętności wskazywania zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnianie czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód. Tworzenie wypowiedzi złożonych;

IV/2,520

15.

,,Zwiedzamy Kołobrzeg’’ – wycieczka po mieście. Kształtowanie orientacji w przestrzeni. Rozwijanie umiejętności wyrażania swojej przynależności do rodziny, miejsca zamieszkania, miasta, grupy przedszkolnej.

III/1,2

16.

,,Wiosna ach to ty’’ – poszukiwanie oznak nadchodzącej pory roku, kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami związanymi ze zjawiskami przyrodniczymi, uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody, dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako satysfakcji estetycznej;

II/11

IV/18

Lp.

Temat kompleksowy: Zdrowe odżywianie

Termin: 23.03.2020-27.03.2020

Obszar podstawy programowej

1.

Poznanie piramidy zdrowego żywienia; klasyfikowanie produktów: zdrowe / niezdrowe;

IV/2,12

2.

Wykonanie pracy grupowej ,,Zdrowe odżywianie’’ – tworzenie pracy plastycznej techniką kolażu, planowanie kompozycji, określanie kierunków i miejsca na arkuszu papieru, rozwijanie umiejętności współdziałania;

III/5

IV/1,8

3.

Uświadamianie znaczenia zdrowego odżywiania oraz stylu życia dla zdrowia i życia każdego człowieka;

I/8,9,

II/8

IV/2

4.

Branie czynnego udziału w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących sprawność ciała, koordynację oraz nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

I/8,9

5.

Wykonanie sałatki owocowej;

III/5

Koło ekologiczne :

1. Obserwacja przyrody- poszukiwanie wiosny, zwiastunów, dostrzeganie zmian klimatycznych;

IV/18

 

2. Poznajemy zwierzęta wiejskie – nazwy zwierząt oraz dopasowywanie domów zwierząt wiejskich; czytanie globalne, klasyfikowanie.

II/10

 

3. Sadzenie fasolki do kącika przyrodniczego. Uwrażliwianie na piękno przyrody. Przeprowadzenie eksperymentu. Obserwowanie wzrostu rośliny. Pielęgnacja.

II/11

 

4. Pierwszy dzień wiosny – rozmowy na temat nadchodzącej pory roku, wymienianie oznak wiosny. Posługiwanie się pojęciami związanymi z wiosną.

IV/18

Program

Wychowawczy

Program

Profilaktyczny

1.

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/7

2.

Współpraca z rodzicami-dostarczanie niezbędnych materiałów, zebranie z rodzicami, udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – czytanie dzieciom;

II/5

3.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

II/7,8

4.

Wdrażanie do zachowania porządku po ukończonej zabawie;

I/2

Plan Daltoński

1.

Pełnienie dyżurów w przy kącikach zainteresowań, w jadalni, szatni,toalecie.;

III/1,2,5

2.

Działania prowadzące do samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności;

III/1,7

3.

Rozwijanie umiejętności dokonywania refleksji;

IV/1,4,9

4.

Planowanie zadań. Samodzielne podpisywanie prac bądź naklejanie imion. Oznaczanie stopnia trudności wykonanych zadań.

III/3

5.

Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka poprzez dawanie możliwości samodzielnego wyboru podejmowanej aktywności;

III/1

6.

Wykonywanie zadań daltońskich z tablicy; zadania dzienne, tygodniowe, miesięczne.

III/7Podpis wychowawcy:

Piosenka na marzec:

Maszeruje wiosna


Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Nosi wiosna dżinsową
kurteczkę, na ramieniu

małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Wiersz na marzec:

Jan Brzechwa

Przyjście wiosny

Naplotkowała sosna
Że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:
-Przyjedzie pewno furą…
Jeż się najeżył srodze:
-Raczej na hulajnodze.
Wąż syknął :-Ja nie wierzę,
Przyjedzie na rowerze.

Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym,
Przyleci samolotem.
-Skąd znowu –rzekła sroka-
Ja z niej nie spuszczam oka
I w zeszłym roku w maju
Widziałam ją w tramwaju.
-nieprawda! Wiosna zwykle
Przyjeżdża motocyklem.

-A ja wam dowiodę,
Że właśnie samochodem.
-Nieprawda bo w karecie!
W karecie? Cóż pan plecie?
Oświadczyć mogę krótko,
Że płynie właśnie łódką!

A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiatki za nią spieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią –Witaj wiosno.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, edukacja’’

GRUPA VI KANGURKI

Styczeń 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy: Nadchodzi zima

Termin: 07.01.2020 –16.01.2020

Obszar podstawy programowej

1

Poznanie sposobów spędzania czasu wolnego zimą;

IV/3,5,6

2

Rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie komponowania posiłków, posługiwania się sztućcami, porządkowania jadalni;

I/2,3

3

Aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach gimnastycznych poprawiających kondycję oraz pracę mięśni ciała;

I/8,9

4

Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;

I/7,9

5.

Rozwijanie zdolności matematycznych w zakresie przeliczania w zakresie 10, dodawania i odejmowania na materiale konkretnym, posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

IV/15

6.

Przygotowanie się do występu z okazji Dnia Babci i Dziadka – ćwiczenia pamięci, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas występu;

II/1,2,3,4

7.

Rozwijanie poczucia rytmu, śpiewanie piosenek o babci i dziadku oraz gra na instrumentach Orffa;

IV/7

8.

Jakie mamy emocje, co czujemy? – rozmowy z dziećmi dotyczące pozytywnych i negatywnych emocji oraz sposobów radzenia sobie z ich przeżywaniem, szanowanie emocji innych ;

II/1,2,3,6

9.

Zapoznanie z zimowymi dyscyplinami sportowymi;

IV/20

10.

Poznanie sposobów dokarmiania zwierząt zimą;

IV/20

11.

Doskonalenie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na kształt i wielkość;

IV/12

Lp.

Temat kompleksowy: Dzień Babci i Dziadka

Termin: 17.01.2020 –31.01.2020

Obszar podstawy programowej:

1

Utrwalanie pojęć określających dobę, dzień tygodnia, miesiąca, pory roku. Zapoznanie z zegarem

IV/15,16

2

Zapoznanie z tradycją obchodzenia Dnia Babci i Dziadka.

Zapoznanie z tradycją karnawału w Polsce i innych zakątkach świata;

III/2

3

Dokonywanie pomiaru długości z wykorzystaniem dłoni, stopy, centymetra, linijki;

IV/13

4

Ćwiczenie pamięci, przygotowanie się do występu;

IV/2,5

5

Doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastyczno – technicznych, rozwijanie kreatywności;

IV/8

6

Prowadzenie obserwacji i rejestrowanie zjawisk pogodowyh; Dostrzeganie piękna przyrody;

II/11

IV/18

7

Poznanie dobroczynnego wpływu ruchu na świeżym powietrzu oraz znaczenia racjonalnej diety dla życia i zdrowia;

IV/18

8

,,Mam prawo do…?’’ – rozmowy z dziećmi na temat praw dziecka oraz poszanowania praw innych;

III/1,5,6,7,8.

9

Kształtowanie umiejętności komunikowania swoich potrzeb np. odpoczynku, zabawy, ruchu.

I/I,4.

9

Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi podczas zajęć oraz prób do występu;

II/1,2,3,4,

III/7,8

10

,,Bezpieczni w ferie’’ – poznanie sposobów bezpiecznego i racjonalnego spędzania czasu wolnego;

III/5,7

11

Zwracanie uwagi na prawidłowy chwyt pisarski podczas rysowania oraz prób pisania;

I/7

12

Zapoznanie się z modelami monet i banknotów o niskich nominałach, porządkowanie ich, gromadzenie informacji do czego służą w gospodarstwie domowym;

IV/17

Koło ekologiczne :

1. Ptaki odlatujące, przylatujące i pozostające zimą;

II/10

 

2.Jak dokarmiać zwierzęta?

II/10

Program

Wychowawczy

Program

Profilaktyczny

1.

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/7

2.

Współpraca z rodzicami-pomoc w organizacji poczęstunku z okazji Dnia Babci i Dziadka, udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – czytanie dzieciom;

II/5

3.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

II/7,8

4.

Wdrażanie do zachowania porządku po ukończonej zabawie;

I/2

Plan Daltoński

1.

Pełnienie dyżurów w sali, w jadalni, szatni,toalecie.

III/1,2,5

2.

Działania prowadzące do samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności;

III/1,7

3.

Rozwijanie umiejętności dokonywania refleksji;

IV/1,4,9

4.

Korzystanie z zegara daltońskiego, np. w celu niwelowania konfliktów związanych z dzieleniem się zabawkami;

II/1,2,3,7,

III/5,7

5.

Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka poprzez dawanie możliwości samodzielnego wyboru podejmowanej aktywności

III/1

6.

Wykonywanie prac plastycznych wybraną techniką : farby, kredki, mazaki, bibuła, plastelina, wydzieranie.

IV/8

7.

Wykonywanie zadań daltońskich z tablicy; zadania dzienne, tygodniowe, miesięczne.

III/7

Podpis wychowawcy:

 

 

 

 

 

Wiersz na styczeń:

„Zimowa wyliczanka”

1)Idzie sobie styczeń ścieżką.
Rzucił w zimę białą śnieżką.
Zdjęła zima rękawiczki.
Uszczypnęła go w policzki.
Czapka, szalik, łyżwy, sanki, to są słowa wyliczanki.
Rękawiczki, narty, mróz, śniegu pełen wóz. 

2)Idzie styczeń na wycieczkę,
nie wie, jak przeskoczyć rzeczkę.
Dziesięć minut popracował, 
most lodowy wybudował.

 

Piosenka na styczeń:

Babciu powiedz jaka byłaś w swoich szkolnych latach
Czy wolałaś w szkole siedzieć czy na dworze ganiać
Czego bałaś się naprawdę, z czego się cieszyłaś
Czy lubiłaś śpiewać, tańczyć, czy cichutka byłaś
Czy dostałaś kiedyś lalkę, albo może misie
Czy wolałaś czekoladę, landrynki czy ptysie
Gdzie jeździłaś na wakacje, z kim się przyjaźniłaś
I czy można cofnąć czas by zobaczyć jaka byłaś?

Super by było tak wyczarować
By z małą babcią pospacerować
I z dziadkiem naszym, małym chłopakiem
Na koniec świata iść górskim szlakiem

Dziadku przyznaj się czy dzieckiem raczej grzecznym byłeś
Procą, łukiem czy pukawką w lesie się bawiłeś
Czy zrywałeś kiedyś jabłka w sadzie od sąsiada
Czy biegałeś po kałużach, kiedy deszcz napadał

Czy ciągnąłeś za warkocze swoje koleżanki
Czy to prawda, że z tornistra robiło się sanki
A czy w Indian i kowbojów bawić się lubiłeś
I czy można cofnąć czas, by zobaczyć jaki byłeś?

Super by było tak wyczarować
By z małą babcią pospacerować
I z dziadkiem naszym, małym chłopakiem
Na koniec świata iść górskim szlakiem

Super by było tak wyczarować
By z małą babcią pospacerować
I z dziadkiem naszym, małym chłopakiem
Na koniec świata iść górskim szlakiem

Babciu, kocham Cię
Dziadku, kocham Cię

Babciu, kocham Cię
Dziadku, kocham Cię

Super by było tak wyczarować
By z małą babcią pospacerować
I z dziadkiem naszym, małym chłopakiem
Na koniec świata iść górskim szlakiem

Babciu, kocham Cię
Dziadku, kocham Cię

Babciu, kocham Cię
Dziadku, kocham Cię


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, edukacja’’

GRUPA VI KANGURKI

Grudzień 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy: Święty Mikołaj zbliża się

Termin: 02.12.2019 –06.12.2019

Obszar podstawy programowej

1

Czytanie legendy o Świętym Mikołaju-aktywne słuchanie, odpowiadanie na pytania;

III/8

IV/3,5,6

2

Utrwalanie wyglądu i nazw figur geometrycznych, wykonywanie figur z plasteliny;

IV/12

3

Aktywne uczestnictwo dzieci w ćwiczeniach ortofonicznych utrwalających prawidłową wymowę głosek;

IV/2,7

4

Wdrażanie do zgodnej zabawy z innymi dziećmi z zachowaniem ustalonych reguł.;

III/5,7,9

5.

Poznanie zwyczajów mikołajkowych;

III/8

IV/3,6

6.

Rozwijanie samodzielności między innymi poprzez stwarzanie możliwości samodzielnego przygotowania i komponowania posiłków, sprzątania po sobie, wykonywania czynności higienicznych;

I/1,2,3

Lp

Temat kompleksowy: Moja rodzina

Termin: 09.12.2019 – 13.12.2019

Obszar podstawy programowej

1

rozwijanie poczucia przynależności do rodziny;

II/5,9

III/1,2

2

zapoznanie ze strukturą rodziny: wprowadzenie pojęcia drzewa genealogicznego;

III/2

3

poznanie obowiązków i zainteresowań poszczególnych członków rodziny;

IV/20

4

zachęcenie do bliższego zapoznania się z pracą zawodową rodziców;

IV/20

5

wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną;

II/9

6

wdrażanie do okazywania szacunku członkom swojej rodziny;

II/2

7

nauka kolęd i piosenek o tematyce świątecznej;

IV/7

8

zapoznanie z domowymi urządzeniami elektrycznymi;

IV/2,19

9

rozumienie zakazu korzystania z urządzeń elektrycznych bez zgody i nadzoru osób dorosłych,;

IV/2,

 

ćwiczenie pamięci, przygotowanie się do występu;

 

Lp.

Temat kompleksowy: Coraz bliżej święta

Termin: 16.12.2019 – 20.12.2019

Obszar podstawy programowej:

1

poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;

IV/5

2

wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia;

III/6

III/8’

3

wdrażanie dzieci do okazywania innym dobroci;

III/4,6

4

zapoznanie się z kolejnymi tradycjami świąt Bożego Narodzenia – przygotowywania uro­czystej kolacji – Wigilii oraz kolędowaniem;

IV/7

5

dzielenie się posiadanymi wiadomościami oraz spostrzeżeniami na temat wyglądu świątecznego stołu;

IV/5

6

doskonalenie umiejętności rozumienia i posługiwania się pojęciami dotyczącymi po­łożenia przedmiotów w przestrzeni;

IV/15

7

Obserwacja przyrody – poszukiwanie zwiastunów zimy.

IV/18

Program

Wychowawczy

Program

Profilaktyczny

1.

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/7

2.

Współpraca z rodzicami-naleśniki mama B.I, zajęcia otwarte: Dekoracja świątecznych pierników, spotkanie świąteczne;

II/5

3.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

II/7,8

4.

Niwelowanie zachowań niepożądanych społecznie;

III/5,7

Plan Daltoński

1.

Pełnienie dyżurów w sali, w jadalni, szatni,toalecie.

III/1,2,5

2.

Działania prowadzące do samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności;

III/1,7

3.

Rozwijanie umiejętności dokonywania refleksji

IV/1,4,9

4.

Korzystanie z zegara daltońskiego, np. w celu niwelowania konfliktów związanych z dzieleniem się zabawkami;

II/1,2,3,7,

III/5,7

5.

Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka poprzez dawanie możliwości samodzielnego wyboru podejmowanej aktywności

III/1

6.

Wykonywanie prac plastycznych wybraną techniką : farby, kredki, mazaki, bibuła, plastelina, wydzieranie.

IV/8

7.

Wykonywanie zadań daltońskich z tablicy; zadania dzienne, tygodniowe, miesięczne.

III/7

Podpis wychowawcy:

 

 

 

 

 

Wiersz na grudzień:

CHOINKA” B. Forma

Choinko pachnąca, dzisiaj jesteś z nami,

prześliczne ozdoby, na tobie wieszamy.

Choinko, choinko, wszystkich ucieszyłaś,

jasnymi lampkami, pokój oświetliłaś.

 

Piosenka na grudzień:

Coraz bliżej święta:

1. Cały świat się nagle zmienia
Domy tulą się do gwiazd
Dookoła od Aniołów biało jest
I w dziecięcych oczach lśni świąteczny blask

W świąteczne dni magiczna jest miłości moc
Gdy dzielimy ją wśród ludzi wokół nas
W cudowną noc zatrzymaj się i w siebie patrz
Największy dar ukryty w sercu masz


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, edukacja’’

GRUPA VI KANGURKI

Listopad 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy: Polska – moja ojczyzna

Termin: 04.11.2019 –19.11.2019

Obszar podstawy programowej

1

,,Mój sąsiad” – swobodne wypowiedzi dzieci;

III/2

IV/2,5

2

,,Gdy idę do przedszkola, widzę…” – zabawa w niedokończone zdanie;

IV/2

3

Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”);

IV/18

2

Jakie mamy symbole narodowe? Oglądanie filmu edukacyjnego „Polak Mały!”;

IV/10

3

11 istopada – co to jest niepodległość, gromadzenie informacji , słuchanie piosenki o niepodległości.

IV/10

4

Kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”);

IV/14

6

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc), klasyfikowanie środków lokomocji;

IV/5,16

7

Doskonalenie zdolności analizy i syntezy sylabowej oraz fonemowej;

IV/2

8

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat naszego kraju;

IV/2,5,6

9

Wdrażanie do aktywnego słuchania – czytanie wierszy oraz opowiadań związanych z Polską;

III/8

10

Rozmowy kierowane na temat prezentowanych utworów, wzbogacanie słownictwa, wypowiadanie się;

IV/5,6

11

,,Wieś czy miasto?”- poznawanie cech charakterystycznych miasta i wsi;

IV/2

12

Pobudzanie do aktywności oraz tworzenia wypowiedzi złożonych z kilku zdań;

III/9

IV/2,5,6

13

Poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez śpiewanie polskich utworów;

IV/2,7

14

Rozwijanie kreatywności poprzez ekspresję plastyczną(tworzenie flagi);

IV/8

15

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

I/4,5,8

16

Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia manipulacyjne oraz grafomotoryczne;

I/6,7,9

17

Wprowadzenie i nauka wiersza : W. Bełza- Katechizm polskiego dziecka;

IV/2,6,7

18

Wprowadzenie i nauka piosenki: Jesteśmy Polką i Polakiem;

IV/7

19

Utrwalanie umiejętności posługiwania się swoim nazwiskiem oraz adresem;

III/2,3

20

Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, szanowanie emocji innych;

II/2,3,4,9

Program

Wychowawczy

Program

Profilaktyczny

1.

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/7

2.

Współpraca z rodzicami-pomoc w wykonaniu flagi;

II/5

3.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

II/7,8

5.

Niwelowanie zachowań niepożądanych społecznie;

III/5,7

Plan Daltoński

1.

Pełnienie dyżurów w sali, w jadalni, szatni,toalecie.

III/1,2,5

2.

Działania prowadzące do samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności;

III/1,7

3.

Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją;

IV/1,4,9

4.

Korzystanie z zegara daltońskiego, np. w celu niwelowania konfliktów związanych z dzieleniem się zabawkami;

II/1,2,3,7,

III/5,7

Podpis wychowawcy:

Piosenka i wiersz na listopad

Władysław Bełza- Katechizm polskiego dziecka

Kto ty jesteś?

Polak mały.

Jaki znak twój?

Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz?

Między swemi.

W jakim kraju?

W polskiej ziemi.

Czym ta ziemia?

Mą Ojczyzną.

Czym zdobyta?

Krwią i blizną.

Czy ją kochasz?

Kocham szczerze.

A w co wierzysz?

W Polskę wierzę.

 

JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

 

Ref.:Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

 

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok

 

Ref.:Jesteśmy Polką i Polakiem

 

Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc

 

Ref.:Jesteśmy Polką i Polakiem


Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdański
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat

Ref.:Jesteśmy Polką i Polakiem


Wiersz i piosenka miesiąca / Październik

Wiersz:

W sadzie

S. Todorski

Do mojego sadu

rankiem przyleciała

jeszcze trochę senna

sroczka czarno – biała.

Zobaczyła jabłko

wśród gęstwy gałęzi.

– Pewnie jest mu nudno

wisieć na uwięzi…

Zabiorę je z sobą,

może przyda mi się,

po co ma samotnie

na tym drzewie wisieć.

Piosenka:

JESIEŃ KOLOROWA

 

Na bocianich skrzydłach odfrunęło lato
przyszła do nas jesień strojna i bogata.
W sadach dojrzewają soczyste owoce
Skropione deszczykiem malowane słońcem.

Jesień, Jesień, Jesień kolorowa
hojnie skarby swoje nam rozdaje
Jesień jesień, jesień kolorowa
płynie ponad krajem

Lasy się ubrały w płomienne kolory
Zimne są już ranki i chłodne wieczory
W parkach złote liście leżą jak dywany
Wśród nich połyskują brązowe kasztany

Jesień, Jesień, Jesień kolorowa
hojnie skarby swoje nam rozdaje
Jesień jesień, jesień kolorowa
płynie ponad krajem

Wiatr, jesienny figlarz, srebrne mgły rozsiewa
Czasem lubi z nami przy ogniskach śpiewać
Złota polska jesień, kolorowa pola
Idzie z koszem darów przez lasy i pola

Jesień, Jesień, Jesień kolorowa
hojnie skarby swoje nam rozdaje
Jesień jesień, jesień kolorowa
płynie ponad krajem


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, edukacja’’

GRUPA VI KANGURKI

Październik 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie i w ogrodzie

Termin: 07.10.2019 –18.10.2019

Obszar podstawy programowej

1

Gromadzenie informacji na temat jesieni;

III/8,19

IV/1,

2

Poznawanie sadu oraz rosnących w nim owoców;

IV/1,2,3,18

3

Poznawanie ogrodu oraz warzyw;

IV/18

2

Utrwalanie wiadomości na temat nazewnictwa owoców i warzyw;

IV/2,5,19

3

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów oraz tworzenia zbiorów owoców i warzyw

IV/12,15

4

Poznawanie sposobów przetwarzania owoców, co możemy z nich zrobić;

IV/9

5

Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

IV/2,3,4,5

6

Czytanie globalne; dopasowywanie nazw warzyw i owoców;

IV/15

7

Doskonalenie zdolności analizy i syntezy sylabowej oraz fonemowej;

IV/2,4,6

8

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

IV/1,2,5,6

9

Wdrażanie do aktywnego słuchania – czytanie wierszy oraz opowiadań związanych z sadem i ogrodem;

III/7,8

10

Rozmowy kierowane na temat prezentowanych utworów, wzbogacanie słownictwa, wypowiadanie się;

IV/5,6

11

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia – kodowanie, klasyfikowanie, tworzenie sekwencji;

IV/9,12,13,15

12

Pobudzanie do aktywności oraz tworzenia wypowiedzi złożonych z kilku zdań;

III/9

IV/2,5,6

13

Poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez śpiewanie utworów związanych z jesienią;

IV/2,7

14

Rozwijanie kreatywności poprzez ekspresję plastyczną;

IV/8

15

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

I/4,5,8

16

Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia manipulacyjne oraz grafomotoryczne;

I/6,7,9

17

Nauka wiersza : W sadzie

IV/2,6,7

18

Nauka piosenki: Kolorowa jesień

IV/7

19

Kształtowanie umiejętności posługiwania się swoim nazwiskiem oraz adresem

III/2,3

 

Utrwalanie nazw dni tygodnia oraz miesięcy poprzez śpiewanie piosenek

IV/7, 16

Program

Wychowawczy

Program

Profilaktyczny

1.

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/7

2.

Współpraca z rodzicami;

II/5

3.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

II/7,8

4.

Budowanie poczucia bezpieczeństwa;

II/1,5,7

IV/1,2

5.

Niwelowanie zachowań niepożądanych społecznie;

III/5,7

Plan Daltoński

1.

Pełnienie dyżurów;

III/1,2,5

2.

Wdrażanie do samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności;

III/1,7

3.

Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją;

IV/1,4,9

4.

Korzystanie z zegara daltońskiego, np. w celu niwelowania konfliktów związanych z dzieleniem się zabawkami;

II/1,2,3,7,

III/5,7

Podpis wychowawcy:


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, rozwój’’

GRUPA VI KANGURKI

Październik 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy: Bezpieczni na drodze

Termin: 01.10.2019 –04.10.2019

Obszar podstawy programowej

1

Gromadzenie informacji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

III/8,19

IV/1,

2

Poznawanie zasad ruchu drogowego;

IV/2,5,19

3

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów oraz tworzenia zbiorów;

IV/12,15

4

Zapoznanie się z wyglądem wybranych znaków drogowych;

IV/9

5

Utrwalenie wiadomości na temat sygnalizacji świetlnej;

IV/2,3,4,5

6

Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 oraz posługiwania się liczebnikami porządkowymi;

IV/15

7

Doskonalenie zdolności analizy i syntezy sylabowej oraz fonemowej;

IV/2,4,6

8

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

IV/1,2,5,6

9

Wdrażanie do aktywnego słuchania – czytanie wierszy oraz opowiadań związanych z ruchem drogowym ;

III/7,8

10

Rozmowy kierowane na temat prezentowanych utworów, wzbogacanie słownictwa, wypowiadanie się;

IV/5,6

11

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia – kodowanie, klasyfikowanie;

IV/9,12,13,15

12

Pobudzanie do aktywności oraz tworzenia wypowiedzi złożonych z kilku zdań;

III/9

IV/2,5,6

13

Poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez śpiewanie utworów związanych z ruchem drogowym;

IV/2,7

14

Rozwijanie kreatywności poprzez ekspresję plastyczną;

IV/8

15

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

I/4,5,8

16

Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia manipulacyjne oraz grafomotoryczne;

I/6,7,9

Program

Wychowawczy

Program

Profilaktyczny

1.

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/7

2.

Współpraca z rodzicami;

II/5

3.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

II/7,8

4.

Budowanie poczucia bezpieczeństwa;

II/1,5,7

IV/1,2

5.

Niwelowanie zachowań niepożądanych społecznie;

III/5,7

Plan Daltoński

1.

Pełnienie dyżurów;

III/1,2,5

2.

Wdrażanie do samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności;

III/1,7

3.

Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją;

IV/1,4,9

4.

Kształtowanie umiejętności świadomego planowania działań;

IV/13,16

Podpis wychowawcy:


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, edukacja’’

GRUPA VI KANGURKI

Wrzesień 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy: Przede wszystkim bezpieczeństwo

Termin: 16.09.2019-27.09.2019

Obszar podstawy programowej

1

Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia;

III/7

2

Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu;

II/1,7

3

Zaznajomienie dzieci z numerami alarmowymi, między innymi poprzez śpiewanie piosenek;

IV/7

4

Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobami obcymi;

III/9

IV/1

5

Uwrażliwianie na zachowanie bezpieczeństwa podczas spacerów, wycieczek oraz korzystania z placu zabaw;

III/5,7

6

Kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania

się w przedszkolu i poza nim;

II/2,3

III/1,4,7

7

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo;

III/1,3,5,7

8

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego przechodzenie przez jezdnię;

III/7

IV/14

9

Znajomość zagrożeń płynących ze świata roślin, zwierząt i ludzi;

II/10

10

Znajomość zasad bezpiecznej ewakuacji;

II/7

III/7

11

Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10;

IV/15

12

Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia manipulacyjne, techniczne oraz grafomotoryczne;

I/2,6,7

IV/8

13

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

I/4,5,8,9

14

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

IV/1,2,5

Program Profilaktyczny oraz Wychowawczy

1

Współpraca z rodzicami;

II/5

2

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/1,2,5,7

3

Budowanie poczucia bezpieczeństwa;

II/6,78

III/1

4

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz konfliktów rówieśniczych;

II/2,3

III/1,2,4,5,6,7,9

Plan Daltoński

1

Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją;

IV/4,9

2

Kształtowanie umiejętności planowania zadań oraz wykonywania ich na czas;

IV/16,

3

Wdrażanie do samodzielności oraz odpowiedzialności;

I/2,3,7

4

Rozwijanie umiejętności pełnienia dyżurów;

III/2

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, edukacja’’

GRUPA VI KANGURKI

Wrzesień 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy: WITAJ JESIEŃ!

Termin: 22.09.2019 – 30.09.2019

Obszar podstawy programowej

1

Gromadzenie informacji na temat nadchodzącej pory roku;

IV/1,16,18

2

Kształtowanie umiejętności opisywania cech charakterystycznych jesieni;

IV/2,5,16,18

3

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów oraz tworzenia zbiorów;

IV/15

4

Uwrażliwianie na piękno przyrody;

III/11

5

Obserwacja zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz nadchodzących zmian;

IV/1,16,18

6

Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 oraz posługiwania się liczebnikami porządkowymi;

IV/15

7

Doskonalenie zdolności analizy i syntezy sylabowej oraz fonemowej;

IV/2,4,6

8

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

IV/1,2,5,6

9

Gromadzenie informacji na temat ekosystemu leśnego-rośliny, zwierzęta;

IV/1,3,18,19

10

Wdrażanie do aktywnego słuchania – czytanie wierszy oraz opowiadań związanych z porą roku ;

III/7,8

11

Rozmowy kierowane na temat prezentowanych utworów, wzbogacanie słownictwa, wypowiadanie się;

IV/5,6

12

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia – kodowanie, jesienne sudoku, szeregowanie, klasyfikowanie;

IV/9,12,13,15

13

Pobudzanie do aktywności oraz tworzenia wypowiedzi złożonych z kilku zdań;

III/9

IV/2,5,6

14

Poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez śpiewanie utworów związanych z jesienią;

IV/2,7

15

Rozwijanie kreatywności poprzez ekspresję plastyczną;

IV/8

16

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

I/4,5,8

17

Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia manipulacyjne oraz grafomotoryczne;

I/6,7,9

Program

Wychowawczy

Program

Profilaktyczny

1.

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/7

2.

Współpraca z rodzicami;

II/5

3.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

II/7,8

4.

Budowanie poczucia bezpieczeństwa;

II/1,5,7

IV/1,2

5.

Niwelowanie zachowań niepożądanych społecznie;

III/5,7

Plan Daltoński

1.

Pełnienie dyżurów;

III/1,2,5

2.

Wdrażanie do samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności;

III/1,7

3.

Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją;

IV/1,4,9

4.

Kształtowanie umiejętności świadomego planowania działań;

IV/13,16

Podpis wychowawcy:

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, edukacja’’

GRUPA VI KANGURKI

Wrzesień 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy: WITAMY W PRZEDSZKOLU

Termin: 02.09.2019 – 13.09.2019

Obszar podstawy programowej

1

Zapoznanie się oraz tworzenie przyjaznej atmosfery;

III/1,3,4,8,9

2

Budowanie miedzy dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji;

II/2,9

III/1,4,6,7

3

Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa;

III/5

4

Wspomnienia z wakacji – refleksje na temat letnich wycieczek;

III/8,9

IV/5,16,18

5

Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria;

IV/12,15

6

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji;

II/3, 4,6,7,8

7

Doskonalenie zdolności analizy i syntezy sylabowej oraz fonemowej;

IV/2,4,6

8

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

IV/1,2,5,6

9

Wdrażanie do aktywnego słuchania wypowiedzi innych;

III/6,8

10

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

I/5,8,9

11

Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia manipulacyjne oraz grafomotoryczne;

I/6,7,9

Program

Wychowawczy

Profilaktyczny

1.

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/7

2.

Współpraca z rodzicami;

II/5

3.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

II/7,8

4.

Budowanie poczucia bezpieczeństwa;

II/1,5,7

IV/1,2

5.

Niwelowanie zachowań niepożądanych społecznie;

III/5,7

Plan Daltoński

1.

Zapoznanie dzieci między innymi z planem dnia, dyżurami oraz kącikami aktywności;

III/5,8,9

2.

Wdrażanie do samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności;

III/1,7

3.

Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją;

IV/1,4,9

4.

Kształtowanie umiejętności świadomego planowania działań;

IV/13,16

Podpis wychowawcy:

 

Mądry przedszkolak
Autor: W. Szwajkowski

Mądry przedszkolak przykładem świeci –
zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.
Nie krzyczy na nie, nawet gdy zły jest
i ich nie szturcha, ani nie bije.

Chce coś od innych – grzecznie poprosi
i się z szacunkiem do nich odnosi.
Jak z tego widać, nie trzeba wiele,
by wszystkich dzieci być przyjacielem.

 

PIOSENKA NA WRZESIEŃ:

„Przedszkole drugi dom”

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali

wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam,

. przedszkole domem drugim jest.

2. Czasem rano trudno mi wstać,

chciałoby się leżeć i spać.

Lecz na mnie auto czeka i miś,

w co będziemy bawić się dziś?

Ref.: Ja chodzę tam co dzień…

3. Zamiast mamy Panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam..

Śpiewam i tańczę, wesoło mi

i tak płyną przedszkolne dni

Ref.: Ja chodzę tam co dzień…