W tym tygodniu Tygryski poznały literę ,,K, k”. Podczas zajęć pracowaliśmy w parach, w różnych aktywnościach. Nasza pierwsza aktywność polegała na ułożeniu z liter wyrazów rozpoczynających się głoską ,,k”, dopasowanie ułożonych wyrazów do obrazków, przyklejenie ich na duży arkusz papieru oraz oznaczenie niebieskimi kartonikami spółgłosek, czerwonymi kartonikami samogłosek. Zadanie drugie polegało na wykonaniu kuleczek z bibuły i wyklejenie nimi sylwety wielkiej i małej litery ,,k”. Zadanie trzecie było o podwyższonym stopniu trudności- polegało na narysowaniu obrazka wg kodu. Wszystkie prace wykonywaliśmy w parach, w ten sposób doskonaliliśmy umiejętność współpracy, poprawność wykonanych zadań sprawdzaliśmy ,, z pudłem wiedzy” (gdzie znajdowały się prawidłowe rozwiązania zadań) oraz oznaczaliśmy umownym znaczkiem stopień trudności zadania. Na tablicy zaznaczaliśmy- krzyżykiem, że zadanie wykonaliśmy błędnie, ptaszkiem, że zadanie wykonaliśmy prawidłowo. Końcowa refleksja przyniosła nam odpowiedzi na wiele pytań. Dzieci świetnie współpracują ze sobą i z pełnym zaangażowaniem wykonują wszystkie zadania!