W miesiącach wakacyjnych dyżur będą pełnić następujące przedszkola:

lipiec –     Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Bogusława X tel. 94 36 257 82

sierpień – Przedszkole Miejskie Nr 8 ul. Bociania 4a te. 94 35 219 19

Wnioski można pobrać w kancelarii przedszkola.

Chętnych rodziców prosimy o wypełnienie i dostarczenie wniosków

najpóźniej do 30 maja 2014 r.