W dniach 25.08-29.08.2014r. w godzinach 8.00- 15.30 serdecznie zapraszamy do Kancelarii przedszkola, w celu podpisania umowy.

Do podpisania umowy niezbędne będą: NR PESEL dziecka i dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego.