Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w KONKURSIE pt. ” List do św. Mikołaja”.
Najpiękniejsze listy, pełne dobroci, troski o innych będą nagrodzone.
Wskazana własna inwencja twórcza.
Listy prosimy oddać do p. Justyny Pajdak do dnia 05.12.2011r.