Zapraszamy dzieci do wykonania wspólnie z rodzicami Szopki Bożonarodzeniowej. Prace należy przynosić wychowawcom grup do dnia 12.12.2012r (środa). Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 14.12.2012r (piątek).