Urodziny to największe wydarzenie w naszej grupie. W piątek 12 października swoje urodziny

obchodził Szymon, który z tej okazji zajął honorowe miejsce w naszej sali. Biedroneczki dobrze

wiedziały, że w tak wyjątkowym dniu należy zaśpiewać koledze Sto lat i życzyć wszystkiego

najlepszego. Uśmiechnięty jubilat częstował kolegów i koleżanki słodkim upominkiem.

Urodziny w naszej grupie to dla dzieci bardzo wyjątkowy dzień.