Informujemy, że w zakładce WARTO WIEDZIEĆ są wzory upoważnień do odbioru dziecka w przedszkolu.