Dnia 21.03.2014 r. Kangurki wybrały się do Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, na przegląd teatralny pt. ,,W świecie bajek”, którego organizatorem było Przedszkole Miejskie nr 2 . Dzieci przygotowały inscenizację wiersza Jana Brzechwy pt.,,Leń” , w czasie przedstawienia dzieci wykazały się dużym poczuciem humoru, kunsztem recytatorskim i aktorskim . Na koniec występu dzieci zostały nagrodzone przez widownie gromkimi brawami.

Jadwiga Stępniewska