Marzec to szczególny miesiąc dla miasta Kołobrzeg. Każdy Tygrysek wie, że w czasie II wojny światowej, na jego terenach prowadzone były zagorzałe walki o nadmorskie terytoria. Co roku organizowane są uroczystości, które mają na celu przypominać wszystkim Kołobrzeżanom o tamtych przykrych wydarzeniach. Nasze Tygryski nie zapominają o historii swojego miasta i niedawno odwiedziły pomnik upamiętniający poległych żołnierzy w walkach o wyzwolenie Kołobrzegu. Wszyscy z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy opowieści o prowadzonych niegdyś walkach, wizyta pod pomnikiem zakończyła się długą rozmową na ten temat w sali przedszkolnej.