W środę dzieci z grupy muchomorki na zajęciach plastycznych wykonywały zadanie polegające na oklejeniu sylwety tortu kolorowym papierem. Zanim dzieci rozpoczęły główną cześć zadania, podzielone  na trzy grupy wydzierały kolorowy papier, każdy zespół inny kolor. Po skończonej pracy zostały podzielone na trzyosobowe  zespoły aby wykonać główne zadanie. Dzieci musiały podzielić się zadaniem oraz wykleić tort zgodnie z instrukcją i kolorystyką. Przedszkolaki doskonale poradziły sobie z zadaniem, chętnie ze sobą współpracowały, a jeżeli ktoś miał problem starały się pomagać. Po skończonej pracy każdy zespół dokładnie posprzątał swoje stanowiska pracy.