Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu (RSR). Celem podjętej inicjatywy jest rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej, która – w połączeniu ze zdrowym żywieniem – jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka.

W związku z powyższym, Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w Akcji „Ćwiczyć każdy może”. Do 1 grudnia można deklarować przystąpienie do Akcji i wykonywać zadania przewidziane w regulaminie.

Nasze przedszkole pragnie zgłosić swój udział w akcji.  W związku z tym proszę Państwa o wypełnienie oświadczeń wyrażających zgodę na publikację wizerunku dziecka w ramach akcji „Ćwiczyć każdy może”.