Na zajęciach koła plastycznego dzieci z grupy VII tworzyły  „Straszaczka – rozśmieszaczka”. Do wykonania pracy dzieci wykorzystały różnorodny materiał: papierowe rolki, kolorowy papier, włóczkę. Stworek ma wprowadzać patrzącego w dobry humor.