Od początku roku szkolnego dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Kołobrzegu poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Chodziły na spacery i wycieczki, ucząc się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachowywać w jej pobliżu. Najwięcej jednak o ruchu drogowym wie pan policjant. W poniedziałek 6 października zaprosiliśmy do naszego przedszkola policjantkę i policjanta na pogawędkę na temat bezpieczeństwa. Dzieci dowiedziały się jak ważna i odpowiedzialna jest praca policjanta, jakie są zasady uczestnictwa w ruchu drogowym oraz o różnych niebezpiecznych sytuacjach, które mogą zagrażać małemu dziecku. Przedszkolaki mogły też zobaczyć, jak wygląda strój policjanta. Po spotkaniu policjanci z dziećmi poszli na najbliższe skrzyżowanie, aby sprawdzić czy przedszkolaki potrafią bezpiecznie przejść na pasach przez ulicę. Podczas wyjścia dzieci jak zwykle były wyposażone w kamizelki i odblaski. Była to bardzo pouczająca lekcja o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, która na pewno pozostanie dzieciom na długo w pamięci!