Do naszego przedszkola przybył Pan leśnik z Nadleśnictwa Gościno, Pan Wiesław Skowroński. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z jego pracą. Nasz gość opowiedział dzieciom o potrzebie zakładania budek lęgowych i wyznaczył miejsce założenia takiej budki na placu naszego przedszkola. Opowiedział o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówił o ptakach jakie zamieszkują las, o ich potrzebach. Opowiedział nam również o sadzeniu drzew, ochronie przed szkodnikami, celowych wycinkach, przypomniał jak należy zachowywać się w lesie. Omówione też zostały wybrane gatunki dzikich zwierząt ze wskazaniem sposobu zdobywania przez nie pokarmu oraz dokarmiana ich w czasie zimy. Spotkanie było bardzo ciekawe.