W dniu 19.05.2016r. do naszego przedszkola przybyli leśnicy z Nadleśnictwa Gościno. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśnika, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Goście opowiedzieli o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówili o zwierzętach i ptakach zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Przedszkolaki przypomniały sobie zasady zachowania się w lesie m.in. zachowanie ciszy, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami. Goście zainteresowali dzieci swoimi opowieściami wykorzystując różne ilustracje, obrazki, eksponaty, naturalne okazy. Dużą radość  sprawiła przedszkolakom gra na trąbce sygnałówce, co okazało się nie takim łatwym zadaniem. Na koniec spotkania dzieci miały możliwość zadawania pytań i ochoczo z tej możliwości korzystały. Pytania były przeróżne, ale nasi goście na wszystkie pytania odpowiedzieli wyczerpująco. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki na zwierzętami.

Wszyscy gorąco podziękowaliśmy gościom za ciekawe spotkanie wręczając dyplomy oraz słodkości.