Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu wraz z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu ogłosili konkurs plastyczny pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kołobrzeg pt. „Zabytki mojego miasta”. W naszym przedszkolu grupy: V, VI i VII wykonały prace na ten konkurs. Prace wykonane zostały różnymi technikami plastycznymi, każda z prac była inna. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 06.03.2013 r. Dzieci za udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz nagrody. Wyniki ogłoszone są na stronie internetowej przedszkola: pm3kg.pl oraz na stronie blizejprzedszkola.pl 10. Wszystkie prace konkursowe zostały wyeksponowane w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Serdecznie zapraszamy wszystkich do obejrzenia tych prac.

zdjęcia i tekst: Justyna Pajdak