W dniu 09.04.2015r. odwiedziliśmy GALERIĘ SZTUKI WSPOLCZENEJ W KOLOBRZEGU. Celem naszego spotkania było budzenie i rozwijanie zainteresowań sztuką malarską oraz stworzenie warunków do odbioru i samodzielnego tworzenia, wyrabianie umiejętności i nawyków w posługiwaniu się różnorodnymi środkami wyrazu plastycznego w celu wypowiadania własnych przeżyć. Poznaliśmy różne techniki malarstwa oraz kilka tajników tworzenia obrazów. Dużą ciekawość wywołały prezentowane obrazy malowane węglem. Spotkanie dostarczyło nam wielu niezapomnianych wrażeń.