Od stycznia 2018 roku realizujemy autorski program ,,Wiem, czuję, rozumiem, mam prawo…”. W ramach realizacji programu zostały przygotowane zadania do wspólnego wykonania przez dzieci i rodziców. Na każdy miesiąc przygotowane jest określone zadanie, które zwizualizowane jest na tablicy przed salą. Po wykonaniu zadania rodzice wspólnie z dziećmi odznaczają wykonane zadanie. W miesiące maju zadanie brzmi następująco: ,,Dziecko w roli eksperta- dziecko opowiada bajkę przeczytaną przez rodziców”. W grupie V jako pierwszy zadanie wykonał Hubercik, który odważył się opowiedzieć przeczytaną przez swoją mamę historię. Hubercik opowiadał przygody Reksia. Bardzo dobrze zapamiętał kolejne etapy wydarzeń, szczegółowo opowiadał historię, a także cytował wypowiedzi bohaterów i omawiał fotografie! Dzieci z dużym zaciekawieniem słuchały swojego kolegi. Gratulujemy Hubercikowi oraz zachęcamy kolejne dzieci i rodziców do wykonania zadania.