OGŁOSZENIE

Rada Rodziców uchwaliła stawkę

na rok szkolny 2020/2021 w wysokości 200 zł od Rodziny.

UWAGA! Wyjątek:

Rodzicom, którzy w ubiegłym roku szkolnym wpłacili kwotę 200 zł. – przysługuje zniżka za niewykorzystane środki w wysokości 100 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców:

BOŚ BANK: 20 1540 1043 2017 9228 5107 0001

 W terminie do końca października  2020 lub do końca stycznia 2021

 

ROZLICZENIE PRELIMINARZA FUNDUSZY RADY RODZICÓW 2019-2020

 


Kontakt z Radą Rodziców radarodzicow@pm8kg.pl

Regulamin Rady Rodziców (dokument w formacie PDF)

 

ZARZĄD – RADY RODZICÓW      

  1. Przewodnicząca – Paulina Łysoń
  2. Sekretarz – Sylwia Kalinowska
  3. Skarbnik – Natalia Stachura
  4. Członkowie – wszystkie trójki grupowe

 

NUMER KONTA – OPŁATY ZA RADĘ RODZICÓW

Konto bankowe  Rady Rodziców przy Przedszkola Miejskiego Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu

BOŚ BANK  20 1540 1043 2017 92285107 0001

 

PRELIMINARZ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Składka – 200 zł/ od rodziny na rok szkolny 

Ilość dzieci – 170  –  Ilość rodzin – 164

164 rodzin x 200 zł = 32.800,00 zł.

   

lp

   

Nazwa wydatku

Wys. wyd. śr/zł Termin wyd. Uwagi
1. Piknik integracyjny 1.000,00 IX Dla rodzin przedszkolaków
2 Upominki z okazji pasowania na przedszkolaka dla dzieci nowoprzyjętych 650,00 X 10 zł/ dziecko  

nowoprzyjęte

3 Organizacja jasełek 350,00 XI 50 zł/ grupę
4 Organizacja andrzejek 350,00 XI 50 zł/ grupę
5 Organizacja Dnia Babci i Dziadka 350,00 I 50 zł/ grupę
6 Organizacja Dnia Mamy i Taty 350,00 V 50 zł/ grupę
7 Organizacja Przeglądu teatralnego 350,00 IV 50 zł/ grupę
8 Upominki z okazji Mikołajek 5.950,00 XII 35 zł/ dziecko
9 Upominki z okazji Wielkanocy 2.550,00 III 10 zł/ dziecko
10 Organizacja Dnia Dziecka  

Ferie zimowe

7.000,00 VI 6.000 zł  

1.000 zł.

Wszystkie grupy

11 Upominki z okazji zakończenia edukacji przedszkolnej ( birety, książka, dyplom) 1.600,00 VI  

45 osób

35 zł./dziecko  

Dla 6-latków

12 Zabawa karnawałowa 300,00 I Wodzirej  

Wszystkie grupy

13 Audycje umuzykalniające 2.400,00 IX-VI Co m-c  

Wszystkie grupy

14 Spektakle teatralne 1.000,00 Cały rok Wszystkie grupy
15 Organizacja festynów 1.000,00 XII  

VI

Wszystkie grupy
16 Nagrody dla uczestników konkursów przedszkolnych 900,00 Cały rok Dla wszystkich uczestników
17 Inne –  

Bilety, podziękowania dla prelegentów, wydatki niezaplanowane

1.000,00   Wszystkie grupy
18 Materiały papiernicze 5700,00 Cały rok 35 zł/dziecko  

Wszystkie grupy

19 Planowane zyski  

 

32.800,00    

  

Preliminarz pozytywnie zaopiniowano i zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 12.09.2017 r

PRELIMINARZ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Składka – 200 zł/ od rodziny na rok szkolny 

Ilość dzieci – 170  –  Ilość rodzin – 164

164 rodzin x 200 zł = 32.800,00 zł.

   

lp

   

Nazwa wydatku

Wys. wyd. śr/zł Termin wyd. Uwagi
1. Piknik integracyjny   IX Dla rodzin przedszkolaków
2 Upominki z okazji pasowania na przedszkolaka dla dzieci nowoprzyjętych   X 10 zł/ dziecko  

nowoprzyjęte

3 Organizacja jasełek   XI 50 zł/ grupę
4 Organizacja andrzejek   XI 50 zł/ grupę
5 Organizacja Dnia Babci i Dziadka   I 50 zł/ grupę
6 Organizacja Dnia Mamy i Taty   V 50 zł/ grupę
7 Organizacja Przeglądu teatralnego   IV 50 zł/ grupę
8 Upominki z okazji Mikołajek   XII 35 zł/ dziecko
9 Upominki z okazji Wielkanocy   III 10 zł/ dziecko
10 Organizacja Dnia Dziecka  

Ferie zimowe

  VI 6.000 zł  

1.000 zł.

Wszystkie grupy

11 Upominki z okazji zakończenia edukacji przedszkolnej ( birety, książka, dyplom)   VI  

45 osób

35 zł./dziecko  

Dla 6-latków

12 Zabawa karnawałowa   I Wodzirej  

Wszystkie grupy

13 Audycje umuzykalniające   IX-VI Co m-c  

Wszystkie grupy

14 Spektakle teatralne   Cały rok Wszystkie grupy
15 Organizacja festynów   XII  

VI

Wszystkie grupy
16 Nagrody dla uczestników konkursów przedszkolnych   Cały rok Dla wszystkich uczestników
17 Inne –  

Bilety, podziękowania dla prelegentów, wydatki niezaplanowane

    Wszystkie grupy
18 Materiały papiernicze   Cały rok 35 zł/dziecko  

Wszystkie grupy

19 Planowane zyski  

 

32.800,00    

 

.