Propozycje aktywności dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne