W tym roku szkolnym grupa V przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego ,,PSIjaciel zwierząt”. Głównym celem programu było szerzenie wśród dzieci w wieku przedszkolnym wiedzy na temat zwierząt w kontekście wzorowych i nieakceptowanych zachowań w stosunku do zwierząt, odpowiedzialności oraz bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami. W ramach realizacji programu dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć poświęconych realizacji zamierzonych celów. W rolę eksperta z zakresu zwierząt domowych wcielił się Bartuś, który w znakomity sposób przedstawił nam rodzaje zwierząt domowych oraz przekazał nam wskazówki dotyczące pielęgnacji, opieki nad zwierzętami. Opisał nam także prawa i potrzeby zwierząt a także przedstawił nam pozycję bezpieczną w przypadku ataku psa. Następnie rozróżnialiśmy zwierzęta domowe od dzikich. Dowiedzieliśmy się, czym różni się zwierzę oswojone od nieoswojonego oraz zwierzę własne od zwierzęcia cudzego. Rozwiązywaliśmy zagadki słowne dot. zwierząt domowych oraz uczestniczyliśmy w różnorodnych zabawach ruchowych. Wysłuchaliśmy wiersza ,,Jak rozmawiać trzeba z psem” J. Brzechwy oraz omówiliśmy sobie tablicę ilustrującą bezpieczne zachowania związane z posiadaniem psa. Za zakończenie przedstawiliśmy sobie sytuacje, które mogły sprowokować zwierzę do ataku. W ostatnim dniu zajęć chętne dzieci wykonały prace plastyczne w postaci rysunku na konkurs oraz wszystkie dzieci otrzymały honorowe odznaki ,,PSIjaciel zwierząt” oraz piękne książeczki- zadania/kolorowanki. Rodzice otrzymali ulotki propagujące bezpieczne i odpowiedzialne podejście do zwierząt. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tego typu projekcie.