,,Modraczki” to grupa dzieci 5 i 6 letnich ,o pięciogodzinnym oddziaływaniu wychowawczo – dydaktyczno- opiekuńczym. których charakterystykę przedstawiłam Państwu poprzednio w wierszu, pt. ,,Grupa VIII „. .
Aktualnie przygotowujemy się do pasowania na przedszkolaka, które odbędzie się 16.X. 2009r. o godz. 9.00. Dzisiaj uczestniczyliśmy w próbie organizowanej przez Panią Asię Maląg, czuwającą nad przebiegiem wyżej wymienionej uroczystości. ,,Modraczki ” miały okazję podziwać występy artystyczne dzieci z innych grup , nagradzając je oklaskami. Wspólnie zaśpiewały też hymn przedszkolaka, pt, ,,My, przedszkolaki” , do którego słowa napisałam wiele lat wcześniej. Muzykę do napisanych przeze mnie słów, skomponował Pan Lech Dakowski, który uczy dzieci rytmiki. Przedstawię Państwu słowa hymnu, ponieważ jest śpiewany na wszystkich uroczystościach w naszym przedszkolu.

Słowa: Barbara Dobrowolska
Muzyka: Lech Dakowski

My, przedszkolaki.

Ref . Przedszkole numer osiem,to ja i ty.
Przedszkole numer osiem,to właśnie my.
Tu się bawimy, tu się uczymy.
Stąd do do szkoły odchodzimy !

1). My, przedszkolaki,miłe dzieciaki,
wesoło bawimy się.
Ognik radości w naszych oczach gości,
beztrosko śmiejemy się.

Ref. Przedszkole numer osiem,to ja i ty.
Przedszkole numer osiem, to właśnie my.
Tu się bawimy, tu się uczymy.
Stąd do szkoły odchodzimy !

2). Wszystko umiemy, i wszystko wiemy.
Nie straszny nam żaden trud.
Buty wiążemy,zęby myjemy,
domki z klocków budujemy.

Ref. Przedszkole numer osiem, to ja i ty.
Przedszkole numer osiem, to właśnie my.
Tu się bawimy, tu się uczymy.
Stąd do szkoły odchodzimy !

wychowawca grupy VIII.
Barbara Dobrowolska